El Consell Insular publica una oferta per l’assistència tècnica per l’estudi ambiental estratègic de la revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls

Les persones interessades podran presentar la seva oferta a la seu electrònica del Consell Insular de Menorca des del dia següent a la seva publicació i fins les 23:59:59 del 9 d’agost de 2021

9/07/2021

El Consell Insular publica una oferta per l’assistència tècnica per l’estudi ambiental estratègic de la revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls.

Concretament, les tasques i característiques a desenvolupar en el servei:

  • Anàlisi del document d'abast emès per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en data 4 de novembre de 2015.
  • Elaboració de l’estudi ambiental estratègic que contingui els aspectes que determina la llei.
  • Anàlisi d’alternatives en funció de la fragilitat ambiental.
  • Avaluació ambiental de la proposta del pla d’actuacions associat al pla especial del Camí de Cavalls.

El servei s'iniciarà des del moment de l’adjudicació, amb una reunió de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca i finalitzarà com a màxim el 15 de maig de 2022 i el pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 17.500 euros (IVA Inclòs).

Termini de presentació de les ofertes

Els interessats podran presentar la seva oferta a la seu electrònica del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) mitjançant instància genèrica de registre d'entrada, amb la indicació:OFERTA DE SERVEI PER A L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC DE LA REVISIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL CAMÍ DE CAVALLS, des del dia següent a la seva publicació i fins les 23:59:59 del 09/08/21. No es valoraran les ofertes presentades fora de termini.

Tota la informació sobre l'oferta al document adjunt.

OFERTA