Llibre divulgatiu sobre el Pla d'Acció

Publicacions

Publicat un llibre divulgatiu sobre el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca (2019-2025)

El Pla d'Acció és el document que ha de guiar les línies d'actuació de la Reserva de Biosfera fins a l'any 2025

9/10/2020

El Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera, aprovat pel Consell Insular de Menorca durant l'any 2019, estableix les línies d'acció i projectes perquè Menorca avanç cap a la sostenibilitat a través de la coordinació de totes les iniciatives ja existents i de propostes de nous projectes. Té una vigència de set anys, fins a 2025.

Un cop aprovat aquest document s'ha elaborat un llibre divulgatiu sobre Pla d'Acció en el qual consten tots els principals elements del document original. El llibre té un apartat introductori en el qual s'explica que és el programa MAB de la Unesco, així com les característiques de les Reserves de Biosfera. En el capítol dos s'exposen els elements de diagnosi de la situació actual de la Reserva de Biosfera de Menorca. Els capítols tres a a cinc tracten directament sobre el Pla d'Acció, els seus objectius, programa d'accions i la governança. El llibre acaba amb un capítol dedicat al seguiment i l'avaluació del Pla, i amb un cronograma de les actuacions previstes.

Es tracta d'un llibre que ha de ser útil per a entitats, administracions, gestors o particulars que volen saber amb detall la situació de la Reserva de Biosfera de Menorca, els objectius de futur i les actuacions previstes per millorar la situació de Menorca.

Llibre divulgatiu Pla d'Acció