Programa MOVES II

Energia

S’obre la convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

Es subvenciona l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, la instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric, la implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques i també la de mesures de mobilitat sostenible al treball.

6/10/2020

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern Balear ha aprovat la nova convocatòria de subvencions, corresponent al programa MOVES II, cofinançada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020 (POPE).

Es defineixen quatre línies d’actuacions subvencionables:

  • Actuació 1: adquisició de vehicles d'energies alternatives.
  • Actuació 2: implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric.
  • Actuació 3: implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
  • Actuació 4: implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

Els beneficiaris poden ser professionals autònoms, persones físiques(1*), comunitats de propietaris (1*), persones jurídiques(2*), entitats locals i administracions públiques.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 8 d'octubre de 2020 i finalitza l'1 d'octubre de 2021, o quan s'esgoti el crèdit disponible. Així mateix, les inversions associades han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud, amb l’excepció d’aquelles adquisicions de vehicles acollides a l’actuació 1 i que siguin realitzades per persones físiques sense activitat professional o que no desenvolupin activitats econòmiques, que podran ser subvencionables si s’han formalitzat a partir del 18 de juny de 2020. S’ha de tenir en compte que les sol·licituds es concedeixen per ordre de presentació.

El pagament de la subvenció es realitza una vegada comprovada l’execució de l’actuació i justificada documentalment. La resolució d’atorgament de la subvenció fixarà el termini concret per a la justificació de les activitats subvencionades, que no serà superior a 12 mesos des de la notificació d’aprovació de la subvenció.

Adquisició de vehicles d’energies alternatives (actuació 1)

És subvencionable l’adquisició de vehicles nous o de vehicles elèctrics i de pila de combustible de les categories M1 (turismes) i N1 (furgonetes i camions lleugers de fins a 3,5 tones de massa màxima admissible) de fins a 9 mesos d’antiguitat.

Per als vehicles M1, i també per als N1 si el beneficiari és persona física o comunitat de propietaris, és requisit que l’adquirent titular del vehicle subvencionable acrediti la baixa definitiva d’un vehicle per desballestar amb antiguitat anterior a l’1 de gener de 2013, amb ITV en vigor, impost de vehicles (IVTM) al corrent de pagament i que hagi estat de titularitat del beneficiari almenys durant els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’ajut. No obstant l’anterior, no és necessari el desballestament d’un vehicle en cas de persones físiques sense activitat econòmica que no hagin tingut la titularitat d’un vehicle durant els 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud.

Els vehicles susceptibles de ser subvencionats han de figurar en la base de vehicles de l'IDAE (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES) i complir els requisits descrits.

Quantia dels ajuts

En el cas de l’actuació 1, destinada a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, s’estableix una quantia d’ajut i un límit de preu del vehicle segons el beneficiari, el tipus de motorització i altres característiques del vehicle.

Per l’actuació 2, l’ajut és del 40% del cost subvencionable de la infraestructura de recàrrega, excepte en el cas de persones jurídiques, que és d’un 30%.

Per a la implantació del sistema de préstecs de bicicletes elèctriques de l’actuació 3, l’ajut és del 30% del cost subvencionable.

En el cas de l’actuació 4, d’implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, es subvenciona un 40% del cost subvencionable, excepte per als beneficiaris sense activitat comercial ni mercantil, que és del 50%.

L’Oficina de l’Energia està a disposició de la ciutadania

Per qualsevol dubte o consulta sobre aquesta convocatòria o algun altre tema relacionat amb l’energia, us podeu posar en contacte amb l’Oficina de l’Energia Menorca 2030 telefonant al 620.120.417 o bé demanant cita o registrant una consulta al formulari que trobareu a aquest enllaç:

http://www.menorcabiosfera.org/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=OFI

OFICINA DE L’ENERGIA MENORCA 2030:
http://www.menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?IDIOMA=1&idpub=4186

*1.  Excepte per les actuacions 3 i 4
*2.  Amb NIF que comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.