AIGUA, la nova unitat didàctica de la Reserva de Biosfera de Menorca

La col·lecció de “Quaderns Didàctics Menorca Reserva de Biosfera” s’amplia amb el setè títol dirigit a alumnes de primària i secundària

2/10/2020

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera afegeix un nou títol a la seva col·lecció de quaderns didàctics per a alumnes de primària i secundària. La nova unitat, la setena de la col·lecció, aborda el cicle integral de l’aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca, partint d’una visió global per arribar a les particularitats pròpies de Menorca.

Aquest quadern està estructurat en quatre grans blocs: “L’aigua i el nostre entorn”, on s’introdueix el cicle integral de l’aigua, el seu cicle urbà i aspectes relacionats amb el clima mediterrani; “D’on prové l’aigua a Menorca?”, enfocat als aqüífers, la seva geologia i problemes de contaminació; “Com empram l’aigua a Menorca?”, centrat en els usos que se’n fa i les instal·lacions d’abastament; i “A on va a parar l’aigua que empram?”, on s’expliquen aspectes relacionats amb les xarxes de sanejament, la depuració de l’aigua i la seva possible reutilització. Tots els apartats compten amb exercicis i activitats adaptats a la realitat menorquina.

Essent el cicle integral de l’aigua i la gestió que se’n fa, un dels aspectes claus d’un territori reserva de la biosfera, el seu coneixement és fonamental en la formació de l’alumnat en tots els cicles d’educació, en tant que la responsabilitat col·lectiva és en aquest cas primordial.

La nova unitat complementa les ja existents sobre "Reserva de Biosfera", "Geologia", "Energia", "Biodiversitat terrestre", "Biodiversitat marina" i “Alimentació saludable”, de la col·lecció de quaderns didàctics. Aquesta col·lecció es podrà utilitzar com a material de suport en els tallers que imparteix l'Agència Menorca Reserva de Biosfera en centres educatius en el marc del programa educatiu Salut Jove i Cultura del Consell Insular de Menorca.

Una eina a l’abast de la comunitat educativa

Es tracta d’una eina a l’abast de la comunitat educativa que permet treballar aquests continguts als centres, en el context d’una situació condicionada per les restriccions motivades de la pandèmia actual, però que en el futur permetrà també un aprofundiment del coneixement mitjançant visites a diverses instal·lacions de l’illa.

Tot i que aquestes unitats solen anar relacionades amb tallers concrets del programa Salut Jove i Cultura, qualsevol centre educatiu que estigui interessat pot sol·licitar-les al Consell Insular de Menorca, que disposa d'un estoc en format paper. A més, aquest material estarà també disponible en format digital i accessible a tot el públic en l’apartat d’educació ambiental de la nostra web.

Igual que en edicions anteriors, els quaderns han estat editats cercant minimitzar l'impacte ambiental inherent als materials i processos utilitzats. Per això, compten amb l'ecoetiqueta DAP o motxilla ecològica, l'anomenada declaració ambiental de producte amb la qual es calcula el comportament ambiental de la publicació, es declaren les bones pràctiques ambientals de les empreses implicades i es proporciona informació sobre l'impacte ambiental estalviat en relació a una publicació impresa comú.

Tant els continguts, com la coordinació, disseny i impressió han estat realitzats majoritàriament per persones i empreses locals, una mostra més de l’aposta per posar en valor el talent i la capacitat de la societat menorquina.

Aigua Col·lecció quaderns didàctics RB