Aprovació inicial de la fitxa de la marca MRB per als embotits

S'aprova inicialment la nova fitxa de la marca MRB per als embotits de Menorca

Amb aquesta nova fitxa de requisits els embotits elaborats a Menorca es podran adherir a la marca de sostenibilitat de la Reserva de Biosfera

9/06/2020

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca ha aprovat inicialment la fitxa de requisits perquè els embotits de Menorca puguin adherir-se a la marca Menorca Reserva de Biosfera. L'aprovació ha estat publicada al BOIB i s'ha obert un període d'exposició pública per tal que les persones o entitats interessades puguin fer al·legacions o aportacions fins dia 4 de juliol.

Un cop s'hagi aprovat definitivament la fitxa per als embotits elaborats a Menorca, passaran a formar part del llistat de categories de productes que poden adherir-se a la marca. Aquesta fitxa de requisits exposa una sèrie de condicions obligatòries i d'altres recomanables que hauran de complir les empreses elaboradores d'embotits per obtenir la marca.

A continuació, la fitxa aprovada inicialment i en període d'exposició pública. Es podran fer al·legacions fins al 4 de juliol, a través d'una instància genèrica per carpeta ciutadana o bé enviant un correu a menorca.biosfera@cime.es indicant a l'assumpte "Al·legacions fitxa d'embotits".

FITXA EMBOTITS    DISPOSICIÓ AL BOIB

Actualment, amb els embotits, el reglament d'ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera estableix 15 categories que es classifiquen en dues grans famílies. Per una banda, els productes: artesania alimentària, artesania no alimentària, carn, embotits, formatge, fruita, horta, mel, ous i vi, i per altra banda, els serveis: allotjament turístic, restauració, activitats turístiques, botigues especialitzades i visites a indústries agroalimentàries. Aquest llistat pretén anar ampliant-se segons les necessitats que es detectin al llarg del temps.

Marca MRB

La marca Menorca Reserva de Biosfera garanteix que els serveis i productes certificats s'elaboren a la Reserva de Biosfera de Menorca seguint polítiques de sostenibilitat. A més, obtenir l'ús de la marca comporta una major promoció i difusió dels productes i serveis. Trobareu més informació sobre beneficis, objectius i com sol·licitar la marca a la pàgina web marcamenorcabiosfera.org