[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per a la gestió del Centre de Geologia de Menorca

Les tasques a desenvolupar en el servei contemplen la direcció, l'atenció al públic i la dinamització del Centre de Geologia. Es poden presentar ofertes fins a les 23.59 h del dia 12 de juny

Centre de Geologia de Menorca

28/05/2020

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera obre una convocatòria per contractar la direcció, l'atenció al públic, la dinamització i la realització de millores en les prestacions i l'oferta del Centre de Geologia de Menorca.

El Centre de Geologia, des de la seva creació, pretén dur a terme activitats per apropar la geodiversitat insular a la societat. A més, disposa d'una col·lecció museogràfica i treballa amb la geoconservació per tal de protegir el patrimoni geològic de Menorca. Així, el Centre de Geologia esdevé un punt d'informació amb l'objectiu de divulgar i difondre la geologia de Menorca entre la població local i visitant, a través d'activitats i també amb informació en línia al seu web.

El servei d'assistència tècnica contractat haurà de desenvolupar les tasques següents. En primer lloc, la direcció tècnica del Centre de Geologia, vetllant per la conservació de la col·lecció museogràfica, desenvolupant actuacions que apropin la societat a la geodiversitat insular, i fent de punt d’informació. Aixi, haurà de dirigir al personal del centre, coordinar-se amb l'Agència de la Reserva de Biosfera per a dur a terme accions de divulgació i realitzar l'assessorament cientifico-tècnic per a particulars i centres educatius, entre d'altres. En segon lloc, s'encarregarà de l'obertura al públic del Centre de Geologia que implica, entre d'altres, dirigir les visites guiades i atendre com a mínim en tres idiomes als visitants (català, castellà i anglès). Finalment, el contractista haurà d'assistir a reunions de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca amb una periodicitat mínima mensual.

El servei s'iniciarà des del moment que s'adjudiqui fins al novembre de 2020 i l'obertura al públic del Centre de Geologia serà l'1 de juliol. El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 12.000 euros (IVA exclòs) amb la possibilitat de realitzar dos pagaments parcials. Donada la situació d’incertesa actual, en cas que no es pugui obrir al públic el Centre de Geologia de Menorca es reduiria l’oferta en 2.000 €/mes del total, i en cas que no es pogués obrir en els dos primers mesos, el contracte no es portarà a terme.

Presentació d'ofertes

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59h del dia 12 de juny de 2020. Els documents a presentar seran: el currículum de la persona o empresa on es detalli la solvència tècnica i experiència, una memòria descriptiva de la realització de les tasques i objectius així com la metodologia que es farà servir, un calendari de totes les feines previstes i la temporalització i finalment l'oferta econòmica del servei. Les ofertes es presentaran preferentment via telemàtica a la seu electrònica del Consell Insular de Menorca. També es podran realitzar de manera presencial al registre d'entrada del Consell Insular.

Tota la informació sobre l'oferta al document adjunt.

OFERTA DIRECCIÓ DEL CENTRE DE GEOLOGIA