Informe sobre la contribució de les RB espanyoles al compliment dels ODS

El programa MAB Espanya de la UNESCO publica un informe sobre la contribució de les reserves de biosfera espanyoles al compliment dels ODS

L'estudi destaca projectes exemplars d'onze reserves de biosfera entre les quals s'hi troba l'Estratègia Menorca 2030 de descarbonització de l'illa

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

15/05/2020

Amb la intenció de trobar solucions a escala local en el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, el programa MAB Espanya ha realitzat un diagnòstic de l'aportació de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera (RERB) als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'informe il·lustra iniciatives concretes d'onze reserves, entre les quals s'hi ha inclòs Menorca, amb l'objectiu que aquests exemples puguin extrapolar-se a altres territoris.

Les reserves incloses en aquest informe són: Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (Galicia), Área de Allariz (Galicia), Alto Bernesga (Castella i Lleó), Urdaibai (País Basc), Bardenas Reales (Navarra), Ordesa-Viñamala (Aragó), Montseny (Catalunya), Sierra del Rincón (Madrid), Sierra de la Nieves (Andalusia), Lanzarote (Illes Canàries) i Menorca amb el full de ruta de descarbonització del sistema energètic de l'illa (Estratègia Menorca 2030). Concretament, s'han analitzat projectes de cada un d'aquests territoris i com les seves experiències locals contribueixen en diferents línies d'acció dels ODS.

Casos exemplars

La Reserva de Biosfera Alto Bernesga (Castella i Lleó) impulsa una iniciativa entorn la dona rural com a motor d'empoderament i activitat econòmica. Es tracta d'un projecte que contribueix a l'ODS 5, d'Igualtat de gènere o al 8, de treball decent i creixement econòmic. La Reserva de Biosfera Alto Bernesga persegueix l'objectiu de la reactivació social, econòmica i demogràfica des d'un enfocament sostenible. Per això, des de 2010 ha engegat iniciatives de formació en el sector agroalimentari, sociosanitari o del turisme sostenible i ha posat l'atenció en l'empoderament de les dones.

La Reserva de Biosfera de Allariz
(Galicia) destaca pel seu projecte de millora en la gestió dels residus i la participació de la població en el compostatge de residus urbans. Una iniciativa que està lligada amb l'ODS 12, de producció i consum responsable, entre d'altres. En aquest cas, la Reserva de Allariz ha centrat esforços en el compostatge de la matèria orgànica implementant, per exemple, illes de compostatge comunitari al seu nucli urbà.

La Reserva de Biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo
(Galicia) ha implementat un Pla Alimentari per la Producció i el Consum Sostenibles. Aquest projecte incideix en diversos ODS com el 2, Fam zero. La intenció d'aquest pla ha estat valorar l'horta com una alternativa a l'abandonament de les terres rurals i ha tractat en impulsar la generació de treball basat en la producció agroalimentària sostenible, facilitant accés a les terres i a finançament. També ha consistit en subministrar aliments ecològics als menjadors escolars i en crear una marca distintiva dels productes locals.

Altres experiències estudiades a destacar en l'informe han estat el model de governança participatiu local del Montseny, la Marca Reserva de Biosfera Ordesa-Viñamala (Aragó) o la transformació de pràctiques agràries cap a una agricultura ecològica a Sierra de las Nieves (Andalusia). L'estratègia de descarbonització Menorca 2030 també s'ha inclòs entre els projectes presentats com a exemples de contribució als ODS.

L'informe destaca algunes conclusions com la necessitat de realçar i fer visibles aquests exemples de bones pràctiques i la importància de crear lligams dintre els territoris entre administracions i agents per assolir els reptes proposats. També remarca el fet que l'ODS número 4, relatiu a l'educació i la formació, o el número 15, de protecció dels ecosistemes terrestres, apareguin en tots els exemples analitzats o la importància d'enfocar totes les estratègies i plans d'acció de les RB cap al compliment dels ODS. Per últim, conclou amb una proposta d'indicadors per a realitzar una anàlisi qualitativa de l'aportació de la Xarxa de Reserves de Biosfera Espanyoles a l'Agenda de Sostenibilitat de les Nacions Unides.

Així, les experiències recollides en aquest informe demostren que les RB, territoris amb diferents condicions ambientals i socioeconòmiques, a través de les seves accions, impulsen projectes que materialitzen les fites perseguides amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. A més, l'informe contribueix a visibilizar la contribució que la Xarxa de Reserves de Biosfera Espanyoles fa aportant exemples reals d'aplicació dels ODS. Recordem que actualment hi ha 52 Reserves de Biosfera a Espanya, on viu una població propera als 2 milions de persones i que cobreixen un 12% del territori de l'Estat.

Consulta l'informe
Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera