Guies Oficina de l'Energia Menorca 2030

Energia

L'Oficina de l'Energia Menorca 2030 publica cinc guies per ajudar a usuaris i professionals en matèria d'eficiència energètica i renovables

Els documents resolen els dubtes més comuns sobre fotovoltaica, consum elèctric o vehicle elèctric i els seus tràmits associats

2/04/2020

L'Oficina de l'Energia Menorca 2030 per a la descarbonització i transició energètica a l'illa ha fet avui públiques cinc guies per assistir a usuaris i professionals en les qüestions més comunes sobre eficiència energètica i instal·lació de renovables. Els documents aborden conceptes i resolen dubtes per facilitar a la ciutadania la presa de decisions a l'hora d'instal·lar fotovoltaica a casa, consultar el consum elèctric, obtenir accés als punts de càrrega de vehicle elèctric o realitzar els tràmits relacionats amb tot l'anterior. També inclouen informació de suport a professionals per tramitar o adaptar instal·lacions d'autoconsum.

Les guies, publicades en tres idiomes, estaran disponibles a partir d'avui a l'apartat web de l'Oficina de l'Energia, a la pàgina de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (menorcabiosfera.org) i tota persona interessada podrà descarregar-se la documentació. La iniciativa busca complementar amb suport documental el treball d'assistència i assessorament que realitza l'Oficina de l'Energia en matèria de transició energètica, així com facilitar la informació que permeti consolidar una comunitat energètica a l'illa que participi activament en el canvi de model energètic.

Després de dos mesos des de la seva posada en funcionament, l'organisme assessor ha pogut identificar la informació que podria servir de major utilitat a la ciutadania per elaborar els documents. Conceptes com l'autoconsum, les parts d'una instal·lació, la gestió de l'excedent energètic o el pas a pas per consultar el teu consum són alguns dels temes que tracten els documents. Aquestes són les primeres guies ràpides d'una sèrie més gran que l'Oficina anirà publicant en les pròximes setmanes.

L'Oficina de l'Energia Menorca 2030 ofereix serveis d'informació i assessorament normatiu i en la tramitació administrativa en diferents àmbits, com són l'autoconsum, la mobilitat elèctrica, l'eficiència energètica en edificis i instal·lacions, la facturació d'electricitat, o un canal específic per a empreses. A més, l'Oficina proporciona orientació sobre les possibles línies de subvenció obertes i com tramitar-les.

Guies ràpides Menorca 2030

1. Guia ràpida de l'autoproducció fotovoltaica
Explica les qüestions bàsiques a tenir en compte respecte a l'autoproducció amb energia solar fotovoltaica, incloent-hi alguns dels dubtes més comuns. Explica breument en què consisteix l'autoproducció (o autoconsum), quines parts té una instal·lació fotovoltaica, tipus principals (connectada a xarxa o no, individual o col·lectiva), funcionament general a nivell d'usuari (què ha de tenir present a hora de plantejar-se una instal·lació, l'equilibri generació-demanda), opcions de gestió dels eventuals excedents de generació que es produeixin, valors típics d'instalcions habituals i primeres passes a fer per plantejar-se i iniciar una instal·lació a casa.

2. Guia de consulta i interpretació del comptador intel·ligent
Guia que mostra les passes a seguir per al registre a la web de la companyia distribuïdora elèctrica i la consulta de les dades més interessants del comptador intel·ligent. Explica la comprovació de l'adequació de la potència que es té contractada per a poder saber si és adequat modificar-la i estalviar així diners a la part fixa de la factura elèctrica, així com l'exploració de les corbes de consum elèctric, que permeten visualitzar el consum elèctric que s'ha fet cada hora i ajuden a interpretar-lo.

3. Guia d'obtenció del distintiu i de la targeta MELIB
Explica breument els passos per a sol·licitar el distintiu MELIB, que identifica els vehicles elèctrics de les Illes Balears, i també els tràmits per a l'obtenció de la targeta que permet accedir als punts de recàrrega públics.

4. Guia de tramitació d'instal·lacions d'autoconsum
Guia especialment enfocada a professionals, que recull en un sol document tot el procés de tramitació d'instal·lacions d'autoconsum de fins a 100 kW que es descriu a la web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern Balear.

5. Guia d'adaptació d'instal·lacions d'autoconsum
Guia especialment enfocada a professionals, que recull en un sol document tot el procés per a l'adaptació d'instal·lacions d'autoconsum preexistents al darrer RD 244/2019 que es descriu a la web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern Balear.

6. Guies sobre el mecanisme de compensació simplificada per a instal·lacions d’autoconsum individuals i col·lectives
Aquestes guies expliquen les qüestions bàsiques a tenir en compte per acollir-se al mecanisme de compensació simplificada de l’excedent d’energia produït per la nostra instal·lació fotovoltaica o d’una instal·lació fotovoltaica col·lectiva (instal·lació amb dos o més propietaris). En els documents s’explica en què consisteix aquest mecanisme de compensació simplificada i com s’aplica sobre la factura elèctrica de cada consumidor a través de diversos exemples que s’han desenvolupat en base a les dades de generació d’energia i del consum de l’habitatge en qüestió, tenint en compte les possibles configuracions i opcions de connexió de les instal·lacions d’autoconsum.


Oficina de l'Energia Menorca 2030