Presentació de l'estudi sobre l'origen dels nitrats

Estudis i informes

El Consell Insular presenta un estudi que determina l'origen de la contaminació per nitrats de les aigües de Menorca

S’han analitzat mostres de 17 captacions d’aigües subterrànies repartides pels diversos municipis menorquins i s'ha detectat que el nitrat està principalment lligat a l’aplicació de fertilitzants químics

20/02/2020

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular ha presentat aquest dijous 19 de febrer al Centre de Convencions des Mercadal els resultats i conclusions de l’estudi de caracterització de les aigües subterrànies de Menorca a fi de conèixer l'origen dels nitrats que contaminen els aqüífers de l'illa i establir les línies d'actuació a seguir per tal de fer front a aquesta problemàtica.

La presentació de la informació derivada d’aquest estudi ha anat a càrrec de la Dra. Neus Otero del Grup MaiMA de l'Universitat de Barcelona i d’Agustí Rodríguez, tècnic de Geoservei S.L. Projectes i Gestió Ambiental, i ha comptat amb la presència de la consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular, Maite Salord, i de Joana Garau, directora general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear. La informació ha estat presentada als diversos agents implicats en la gestió dels recursos hídrics de Menorca, entre els quals diversos representants municipals responsables dels abastaments i sanejaments, empreses subministradores d’aigua, professionals dels sectors agrari i industrial i entitats relacionades amb el sector ambiental.

Origen dels nitrats en les aigües de Menorca

Amb aquest estudi hidrogeològic s'ha determinat que l’origen dels nitrats en els aqüífers de l'illa està relacionat amb diverses activitats humanes, com les activitats agrícoles, ja siguin professionals o d’oci, a causa de l’ús excessiu de fertilitzants orgànics i/o inorgànics, així com també per mancances en el sanejament, ja sigui per fuites a la xarxa de sanejament, tractaments deficients de les aigües residuals o fosses sèptiques mal impermeabilitzades, entre altres.

En base als resultats, s’ha analitzat la composició isotòpica del nitrogen i l’oxigen que formen part dels nitrats, ja que permet diferenciar fonts orgàniques de fonts inorgàniques, a la vegada que s’ha complementat amb marcadors microbians, que en el cas de l’origen orgànic, permet discriminar entre origen humà o ramader.

S’han analitzat mostres de 17 captacions d’aigües subterrànies repartides pels diversos municipis menorquins, a fi de disposar d’una mostra prou representativa de tots els aqüífers de l’illa de Menorca. Els resultats indiquen que a la majoria de les mostres estudiades, el nitrat està principalment lligat a l’aplicació de fertilitzants químics, tot i que en algunes mostres es detecta també un component orgànic.
L’anàlisi de conjunt indica que en general les captacions mostren una evolució de la concentració de nitrats força constant, que en alguns casos es remunta als anys 70 i que podria indicar que anys enrere es realitzava un ús abusiu de fertilitzants.

En tot cas, l’estudi permet establir línies d’actuació per millorar la gestió de l’aigua a Menorca, sempre més efectives si s’actua en origen de forma preventiva i que s’emmarquen en els objectius comuns de totes les administracions implicades de preservar la qualitat d’aquest recurs vital.

L’estudi, promogut pel Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca, s’ha realitzat amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i contribueix al coneixement general de la situació dels recursos hídrics de l’illa, a fi de permetre una millor gestió.

INFORME
 PRESENTACIÓ 1  PRESENTACIÓ 2 [PART-1] PRESENTACIÓ 2  [PART-2]