Segellament i restauració ambiental de Milà II

Residus

Finalitzen les obres de segellament i restauració ambiental de Milà II

El segellament aconsegueix la reducció d'emissions a l'atmosfera, la minimització de lixiviats i la millora ambiental i paisatgística de la zona

31/01/2020

Les obres de segellament i restauració ambiental de l'abocador de residus no perillosos Milà II es donen per concloses després de 28 mesos de treballs. Així ha informat aquest matí la presidenta del Consorci de Residus i Energia de Menorca i consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Maite Salord, a acompanyada en roda de premsa pel director insular de medi ambient, Esteve Barceló, i el gerent de la UTE Es Milà, Jorge Tejedo Orts, així com per tècnics del consorci, la mateixa UTE i la direcció d'obra.

Amb les obres de segellament, que han comptat amb un pressupost total per a la seva execució de 5.143.519 € (IVA exclòs), queden confinats els residus recollits durant els 19 anys de vida de l'abocador, que va iniciar la seva activitat el 1994 i va concloure el 2013. El segellament, que es va donar per conclos el passat 23 de gener mitjançant la inspecció del Servei de Residus del Govern de les Illes Balears, aconsegueix una clara millora mediambiental de la zona, la reducció substancial de les emissions a l'atmosfera, la minimització de la generació de lixiviats i la integració paisatgística de la instal·lació amb la futura recuperació d'hàbitats. Dins del pressupost de l'obra s’ha inclòs també un estricte Pla de Vigilància Ambiental, que va comptar amb una dotació de 212.376 €.

Es tracta d'una obra d'elevada complexitat tècnica executada amb l'objectiu d'assolir els majors estàndards de qualitat i reducció d'impacte ambiental. El projecte ha suposat el reconeixement per part de la revista especialitzada en medi ambient RETEMA, que va incloure les obres de segellament de Milà II en un article tècnic en la seva edició número 219 de novembre-desembre de 2019.

A més de les actuacions per a la clausura de la instal·lació, el projecte ha inclòs també la impermeabilització del talús sud de Milà II, cosa que permet que les noves cel·les d'abocament es puguin recolzar sobre d'aquest. D'aquesta manera, es possibilita el creixement en alçada i s'incrementa la capacitat d'abocament de les noves instal·lacions d'eliminació de residus.

Manteniment postclausura durant 30 anys

La finalització d'aquestes obres tanca una etapa i permetrà obrir una altra en poc temps, el període de manteniment postclausura. Aquesta nova etapa, que durarà almenys 30 anys, suposarà el manteniment, vigilància, anàlisi i control dels lixiviats de l'abocador, els gasos generats, així com del règim de les aigües subterrànies, tot conforme el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.

El projecte de segellament i restauració ambiental de Milà II ha estat redactat i dirigit per l'empresa Lurgintza Enginyeria Geològica SL i les obres han estat executades per l'empresa UTE CESPA GESTIÓ DE RESIDUS SAU - ADALMO SL (UTE ES MILÀ), en el marc del contracte de gestió de servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà.

L'inici i l'execució d'aquest projecte va ser llarg i complex. L'activitat de l'abocador va finalitzar l'octubre de 2013, però no va ser fins al juny del 2017 quan es va obtenir l'autorització per procedir al segellat d'aquesta després de generar fins a 5 versions del projecte per tal d'ajustar-se als requeriments del Servei de Residus del Govern. Un cop autoritzat i amb els corresponents permisos, les obres es van executar durant un període de 28 mesos.

Article revista RETEMA Dades obra de segellament