Ampliació Consulta pública Llei RB

Reserva

Ampliat el període de consulta pública prèvia de l'avantprojecte de proposició de llei Menorca Reserva de Biosfera

Ciutadania, empreses i organitzacions podran fer consultes i emetre opinions sobre els objectius i finalitats de la futura llei fins al pròxim 20 de gener

Foto al peu de la notícia: Ferran Pons, Maite Salord i Irene Estaún a l'anunci de la consulta pública al Consell Insular

20/01/2020

El procés de consulta pública iniciat per l'Agència Menorca Reserva de Biosfera el passat 4 de desembre per a l'emissió de consultes i opinions abans de la redacció de l'avantprojecte de proposició de llei Menorca Reserva de Biosfera ha quedat ampliat fins al pròxim dilluns dia 20 de gener de 2020.

Així ho ha decidit l'organisme insular després de la detecció d'un error tècnic en el formulari digital que permet emetre les consultes i per tal d'oferir més dies hàbils als ciutadans per poder fer les seves aportacions. D'aquesta manera la ciutadania, les empreses, entitats i organitzacions interessades podran seguir fent arribar les seves consultes i emetre opinions entorn dels objectius i finalitats que ha de perseguir aquesta futura llei.

Descripció de la consulta pública 


La consulta pública, en un inici programada per finalitzar el dia 7 de gener, busca incloure en el procés d'elaboració de l'avantprojecte a tota persona i entitat potencialment afectada per la llei que vulgui fer aportacions de caràcter previ a la posterior redacció. Per a això l'Agència Menorca Reserva de biosfera ha posat a disposició un formulari al qual es pot accedir entrant a la notícia dedicada a la consulta que hi ha disponible a la pàgina web de l'Agència (www.menorcabiosfera.org).

En el mateix apartat podran trobar un document amb els fonaments de l'avantprojecte en el qual s'expliquen alguns dels aspectes fonamentals que pretén abordar aquesta llei i es descriu el procés i els punts sobre els quals es proposa emetre opinió a la ciutadania. No obstant això, el procés de sol·licitud d'opinió pública, dut a terme d'acord amb la previsió continguda en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, admet l'emissió de consultes i opinions sobre qualsevol tema d'interès que es consideri oportú. Entre d'altres, els problemes que es pretenen solucionar amb aquesta llei, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius i finalitats d'aquesta iniciativa legislativa o les possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores.

Finalitzat el procés de consulta pública, es recolliran totes les opinions emeses i es durà a terme la redacció de l'avantprojecte de proposició de llei, encarregat al jurista menorquí Ferran Pons.

La llei de la Reserva de Biosfera de Menorca

La Llei de la Reserva de Menorca pretén ser un instrument legislatiu dotat d’una certa complexitat normativa, competencial, institucional i política, però que esdevé fonamental per tal que Menorca es consolidi com a reserva i s’assoleixin noves fites, en un moment clau de l’illa a nivell econòmic, social i ambiental. Aquesta normativa ha de ser fruit del del consens social, polític i institucional i posa de manifest que Menorca té i tindrà un model de desenvolupament que agafa de referència la sostenibilitat.

Junt a aspectes de la reserva ja consolidats, com la protecció dels espais naturals, del paisatge i de la biodiversitat, la conservació del litoral i de les platges o la preservació del patrimoni històric, s’han d’afrontar altres reptes, com fer front a l’emergència climàtica, apostar per l’eficiència energètica i la descarbonització i per un turisme i una mobilitat sostenibles, millorar la gestió dels recursos hídrics, augmentar la recollida selectiva de residus, reduir la contaminació atmosfèrica o gestionar el medi marí.

A través d’aquesta Llei s’ha de dotar al Consell Insular de Menorca, dintre del marc constitucional i estatutari, de les competències necessàries per gestionar i ordenar aquestes i altres matèries, en correspondència amb els interessos propis i amb la realitat de l’Illa de Menorca, i també ha d’atorgar a la institució insular la corresponent potestat reglamentària. Ha de permetre ampliar la capacitat de finançament per portar a terme les actuacions pertinents i haurà de tenir en compte la revisió del PTI i la futura nova llei de consells insulars.

La presentació d’aquesta iniciativa legislativa, que requereix determinació, compromís, consens i participació ciutadana, pretén reflectir el lideratge del CIME i de la societat menorquina en l’impuls dels valors de la reserva de biosfera. Poden ajudar a empènyer en aquesta direcció factors rellevants i novedosos com l’ampliació de la reserva a la superfície marina, la implementació de les accions del Pla d’Acció de la Reserva, l’estratègia de descarbonització de Menorca, la modificació dels Estatuts de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, el colideratge de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres o la persecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de la ONU.