Consum i generació de residus

Residus

La Fundació Rezero per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable presenta un informe sobre el model de consum i la generació de residus a les Balears

És un estudi pioner que confirma la necessitat de canviar el model de producció i de gestió de residus i que coincideix amb la recent aprovació de la primera Llei de residus i sòls contaminants de les Illes Balears

Presentació de l'informe al Consell Insular de Menorca.

3/12/2019

Aquest dimarts 3 de desembre s'ha presentat al Consell Insular de Menorca “Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició 2019”, un informe elaborat per la Fundació Rezero amb la col·laboració del Govern Balear i la Fundació Marilles que es va presentar el passat mes d'octubre a Mallorca. A la presentació a Menorca hi han estat presents la presidenta del Consorci de Residus de Menorca i consellera del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular, Maite Salord, els directors insulars de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Esteve Barceló i Irene Estaún, el director general de Residus i Educació Ambiental del Govern Balear, Sebastià Sansó, i la directora de la Fundació Rezero, Rosa García.

"Som conscients que les dades no són els que volem, però són una realitat. És el moment de proposar polítiques valentes per revertir aquestes dinàmiques. Per això Menorca treballa ja per tirar endavant el Pla Director sectorial de Residus", ha declarat Maite Salord després de l'exposició dels resultats de l'estudi. Per la seva banda, Sebastià Sansó ha volgut remarcar l'aposta del Govern per afrontar l'objectiu de tenir unes illes amb menor impacte en la generació de residus. "Tenim ganes d'afrontar els objectius marcats davant l'emergència climàtica".

L'estudi presentat analitza vint-i-vuit indicadors per donar a conèixer l'estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a les illes. La presentació de l'informe coincideix amb la recent aprovació de la llei de residus i sòls contaminants de les Balears i pretén servir com a eina per a tots els sectors fomentant pràctiques encaminades al residu zero.

Aquest treball se centra en un total de cinc eixos; prevenció i generació de residus, gestió i tractament de residus, consum, responsabilitat ampliada al productor i política municipal. Alguns dels indicadors que s'han analitzat són: la producció de residus municipals, la producció de residus de la construcció, la despesa pública en gestió preventiva de residus, la recollida selectiva de residus, les emissions d'efecte hivernacle, el comerç just i l'agricultura ecològica, el consum de carn, el consum d'aigua, entre d'altres.

D'aquest informe s'extreuen dades com ara que cada ciutadà de les Balears produeix una mitjana de 763,5 kg de residus a l'any, d'aquests, 629 van directament al rebuig. A nivell de Menorca, la generació de residus per habitant és de 686 kg a l'any, dels quals 556 kg van al rebuig. L'informe també revela que la recollida selectiva és un punt crític a les illes, ja que gairebé el 80% de la població viu en municipis on la recollida selectiva és inferior al 20%; que en els últims cinc anys els residus de la construcció han augmentat un 180% o el gran impacte que té la població turística sobre la producció i recollida selectiva sent notable la diferència entre el mes de màxima generació (agost) i el mes de mínima generació (gener o desembre), amb un increment de residus del 154% a Menorca. Pel que fa als envasos reutilitzables, només 1 de cada 6 envasos és reutilitzable, fet que suposa un 16% dels envasos totals.

En el seu estudi, Rezero també ha inclòs propostes perquè les Illes puguin avançar en la matèria destacant la implementació correcta de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminants de Balears la qual inclou la prohibició de productes d'un sol ús (com són les càpsules de cafè o la vaixella i bosses de plàstic, entre d'altres) o l'aplicació del sistema de dipòsit, devolució i retorn. També proposa una nova política municipal de gestió preventiva com la recollida porta a porta o el pagament per generació. Així, aquest informe pretén observar la situació actual i convertir-se en una eina fonamental per a implementar mesures derivades de l'esmentada llei de residus, els Plans Directors sectorials de les illes i els Plans i Programes de prevenció de residus municipals, entre d'altres.


Pla Director sectorial de Residus de Menorca

En consonància amb la llei de residus i sòls contaminants de Balears i les directives de gestió de la UE, el passat mes de maig es va aprovar inicialment al ple del Consell Insular de Menorca el nou Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca. Aquesta nova normativa ja estableix nous mecanismes de gestió i tractament de residus així com la previsió de les infraestructures i els equipaments necessaris a l'illa. Els objectius principals són reduir la generació de residus arribant a assolir l'any 2025 un 15% respecte al valor de 2010.

El nou pla també centra la mirada en la millora de la quantitat i qualitat de la recollida selectiva amb objectius per a l'increment de la recollida selectiva als municipis, assolint l'any 2020 el nivell mínim del 50% respecte als residus generats. A més, el pla implementa l'obligatorietat de la recollida selectiva i la separació en origen dels residus de paper i cartó, metall, plàstics, vidre, matèria orgànica compostable, podes, tèxtils i olis vegetals. També proposa els dos sistemes de recollida selectiva que inclou l’informe de Rezero, la recollida porta a porta i el pagament per generació.

Enllaços relacionats:

Informe Rezero
 

Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus no perillosos de Menorca