Obres de reforma a les deixalleries de Menorca

Residus

Iniciades les obres de reforma a les deixalleries de Menorca

El Consorci de Residus i Energia executa obres de reforma a les set deixalleries de Menorca per un import total de 828.643 € procedents de les inversions financerament sostenibles (IFS)

20/11/2019

El Consorci de Residus i Energia de Menorca ja ha iniciat les obres per reformar i millorar les instal·lacions de totes les deixalleries de l'illa. Es tracta d'una de les actuacions finançades a través de les inversions financerament sostenibles (IFS) a càrrec del superàvit pressupostari de l'exercici de l'any 2017 del Consell Insular.

Les set deixalleries de l'illa, ubicades a Maó, Ciutadella, Alaior, Sant Lluís, Mercadal, Ferreries i Migjorn, seran reformades amb l'objectiu de millorar l'organització, l'accessibilitat i el funcionament de les instal·lacions. Les actuacions més importants que es duran a terme seran: la instal·lació de bàscules empotrades en el vial, tant per a vehicles lleugers com per camions; el sanejament de les estructures metàl·liques substituint-les o pintant-les; la instal·lació de portes corredisses; la col·locació de càmeres d’accés de control de vehicles; i l’habilitació d’espais per a la preparació per a la reutilització de residus d’aparells elèctrics i electrònics o residus voluminosos, entre d’altres. Les obres ja estan en marxa a sis de les set instal·lacions i el termini d’execució previst és 3 mesos, període durant el qual es produiran algunes interferències en el funcionament, fet que pot generar alguna molèstia als usuaris.

Aquesta actuació serà finançada a través de les inversions financerament sostenibles (IFS), amb fons que provenen del superàvit del Consell Insular de l'exercici del 2017. Es destinarà un total de 828.643 € per a les obres de reforma de les deixalleries: Alaior (114.904 €), Mercadal (115.048 €), Maó (112.312 €), Migjorn (128.436 €), Ciutadella (139.150 €), Ferreries (116.631 €) i Sant Lluis (102.160 €). Les obres s'han adjudicat a l'empresa Antonio y Diego S.A a les deixalleries d’Alaior, Mercadal, Maó, Migjorn, Ferreries i Sant Lluis i a Obras, Asfaltos y excavacions S.L, en el cas de la deixalleria de Ciutadella, ambdues empreses menorquines, fruit d’un procediment de licitació iniciat el 25 de març de 2019.

L'objectiu final d'aquest projecte és facilitar la gestió dels residus i el reciclatge a tota la ciutadania. Les obres de millora d'aquestes instal·lacions també estan contemplades en el nou Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca que va ser aprovat inicialment pel Consell Insular el passat mes de maig i que està en sintonia amb l'establert per la nova llei de residus i sòls contaminants de Balears.


Inversions Financerament Sostenibles

El superàvit que va tenir el Consell de l'exercici de l'any 2017 va ser d'aproximadament 3,5 milions d'euros. Aquests han estat destinats a projectes de les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) com és el cas de les reformes de millora a les set deixalleries de Menorca. El Consorci també ha pogut finançar altres projectes a través de les IFS com és l'adaptació de l'enllumenat en algunes urbanitzacions de Menorca per millorar l'eficiència energètica i reduir la contaminació lumínica.

La Xarxa de Deixalleries de Menorca

La Xarxa de Deixalleries de Menorca és un servei públic que es troba en funcionament des de l’any 2011 i que té la finalitat de facilitar a la ciutadania el dipòsit de residus d’origen domèstic, inclosos aquells amb característiques de perillositat, que no són objecte de recollida domiciliària. Mitjançant les set instal·lacions existents a l’illa es gestiona la recepció, la classificació i l’emmagatzematge per a la destinació separada dels residus cap als seus canals de tractament o recuperació.

A les Illes Balears existeixen un total de 75 punts verds operatius. Aquests punts es troben sota la regulació de la conselleria de Medi Ambient del Govern Balear. Actualment, però, 60 d'aquestes deixalleries es troben un una situació d'alegalitat, sense haver rebut la corresponent autorització. Menorca és l'única illa que disposa de totes les deixalleries regularitzades per la direcció general de residus del Govern. Si més no, enguany la conselleria del GOIB ha posat a disposició dels municipis de Balears una línia de subvenció per adequar les deixalleries i estiguin en regla amb la normativa.