Cartografies de flora i geologia

Geologia

El departament de Medi Ambient del Consell Insular recull en dues cartografies digitals les àrees de flora amenaçada i els llocs d'interès geològic (LIG) de Menorca

Es posen a disposició dels agents de medi ambient del Govern Balear, del SEPRONA , dels tècnics de medi ambient i urbanisme dels ajuntaments de l'illa i dels tècnics del Consell com a eina útil per evitar afectacions sobre espècies de flora singular o amenaçada i elements geològics d'alt valor

Viola stolonifera (endemisme exclusiu de Menorca).

11/02/2019

Gràcies al suport econòmic de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear, a la Reserva de Biosfera, s'han elaborat dos cartografies per protegir tant àrees de flora amenaçada com llocs d'interès geològic (LIG) i evitar accions que, per desconeixement, podrien perjudicar aquestes zones del territori.

El primer mapa s'ha creat a partir del projecte de Delimitació d'Àrees Sensibles de Flora Amenaçada (DASFA). Aquest localitza àrees distribuïdes per tota la illa en les quals s'hi poden trobar espècies de flora vulnerables o en perill. Des de fa anys, a la Reserva de Biosfera de Menorca, s'han dut a terme diferents projectes de conservació de la biodiversitat així com també investigacions entorn el seguiment del seu estat. Ara, aquest projecte, elaborat amb la col·laboració de I'IME, tracta de bolcar tot el coneixement sobre la flora amenaçada en una cartografia digital que permeti localitzar els punts més crítics i així protegir-los d'accions que podrien arribar a posar en perill la conservació d’algunes espècies endèmiques i úniques.

El segon mapa s'ha elaborat a partir de l'inventari del patrimoni geològic de l'illa que recull un total de 35 localitats d'interès geològic (LIG). Els LIG són elements geològics d'interès científic, didàctic, cultural, recreatiu o paisatgístic, entre d'altres, els quals s'han de preservar i aprofitar per al desenvolupament socioeconòmic d'un territori. Aquest mapa de LIG localitza àrees, més grans i menys concretes que en el cas dels DASFA, en les quals s'hi troben aquests elements geològics d'especial singularitat. A més d'identificar-ne les ubicacions, el mapa digital també ofereix una fitxa tècnica amb les dades generals de cada LIG i la descripció de l'interès de la localitat. Aquest s'ha elaborat amb col·laboració d'Agustí Rodríguez, tècnic mediambiental especialista en geologia.

Aquesta cartografia pretén convertir-se en una eina a disposició dels agents de medi ambient del Govern Balear i del SEPRONA, i també dels tècnics del Consell Insular i els tècnics de medi ambient o urbanisme dels ajuntaments. L'objectiu es que puguin consultar quines accions podrien resultar potencialment negatives. Els dos mapes digitals s'incorporaran al visor cartogràfic de l'IDE com a capes restringides a les quals només tindran accés els tècnics esmentats. No obstant això, més endavant es pretén incorporar aquesta informació al Pla Territorial Insular de Menorca.