El jurista menorquí Ferran Pons redactarà l'avantprojecte de Llei de la Reserva

Nota de Premsa

El jurista menorquí Ferran Pons redactarà l'avantprojecte de Llei de la Reserva de Biosfera de Menorca

La presentació d’aquesta iniciativa legislativa reflectirà el lideratge del Consell Insular de Menorca i de la societat menorquina en l’impuls dels valors de la reserva de biosfera

Ferran Pons Cànovas

9/10/2019

El Consell d'Administració de la Reserva de Biosfera ha designat al jurista menorquí Ferran Pons per eleborar l'avantprojecte de la Llei de la Reserva de Biosfera de Menorca. Es tracta d’un instrument legislatiu dotat d’una certa complexitat normativa, competencial, institucional i política, però que esdevé fonamental per tal que Menorca es consolidi com a reserva i s’assoleixin noves fites, en un moment clau de l’illa a nivell econòmic, social i ambiental.

Junt a aspectes de la reserva ja consolidats, com la protecció dels espais naturals, del paisatge i de la biodiversitat, la conservació del litoral i de les platges o la preservació del patrimoni històric, s’han d’afrontar altres reptes, com fer front a l’emergència climàtica, apostar per l’eficiència energètica i la descarbonització i per un turisme i una mobilitat sostenibles, millorar la gestió dels recursos hídrics, augmentar la recollida selectiva de residus, reduir la contaminació atmosfèrica o gestionar el medi marí.

A través d’aquesta Llei s’ha de dotar al CIME, dintre del marc constitucional i estatutari, de les competències necessàries per gestionar i ordenar aquestes i altres matèries, en correspondència amb els interessos propis i amb la realitat de l’Illa de Menorca, i també ha d’atorgar a la institució insular la corresponent potestat reglamentària. Ha de permetre ampliar la capacitat de finançament per portar a terme les actuacions pertinents i haurà de tenir en compte la revisió del PTI i la futura nova llei de consells insulars.

La presentació d’aquesta iniciativa legislativa, que requerirà determinació, compromís, consens i participació ciutadana, reflectirà el lideratge del CIME i de la societat menorquina en l’impuls dels valors de la reserva de biosfera. Poden ajudar a empènyer en aquesta direcció factors rellevants i novedosos com l’ampliació de la reserva a la superfície marina, la implementació de les accions del Pla d’Acció de la Reserva, l’estratègia de descarbonització de Menorca, la modificació dels Estatuts de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, el colideratge de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres o la persecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de la ONU.

El jurista Ferran Pons pretén contribuir, en definitiva, a formular un instrument legislatiu ambiciós que, fruit del consens social, polític i institucional, evidencii que Menorca té i tindrà un model de desenvolupament, que és el que agafa com a element de referència la sostenibilitat.

Breu CV de Ferran Pons Cànovas

Ferran Pons Cànovas (Maó, 1967), és Doctor en Dret i professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2002. És el Síndic de la Facultat de Dret d’aquesta Universitat. Postgraduat en Dret Immobiliari i Urbanístic a la Universitat Pompeu Fabra. Ha realitzat estudis al European Institute for Comparative Urban Research (EURICUR) de la Erasmus Universiteit Rotterdam.

Imparteix docència en diversos màsters i postgraus i en les assignatures de Dret Administratiu, Dret Ambiental i Règim jurídic de la planificació en els graus en Dret, en Ciències Ambientals i en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial de la UAB.

És membre de diferents grups de recerca reconeguts, participa en projectes de recerca nacionals i internacionals i és autor de nombrosos treballs científics publicats sobre ports, ordenació del litoral i costes, canvi climàtic, procediment sancionador, règim de la propietat privada, patrimoni arqueològic, urbanisme comercial i autoritats audiovisuals independents.

És membre de l’IME. Col·laborà en l’elaboració dels informes que van acompanyar la sol·licitud de declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera. Va ser membre de la Comissió Científica de Menorca Reserva de Biosfera y vocal de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme i Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca, en representació de l’IME.

Participà en les sessions de treball sobre “L’avantprojecte de Llei de reserva de biosfera” que va organitzar el CIME el juny de 2006. I ha realitzat diversos informes i dictàmens així com activitats d’assistència jurídica sobre aspectes relacionats amb l’illa de Menorca. La darrera d’aquestes activitats ha estat l’assessorament en la redacció dels nous estatuts de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.