Oficina d'Impuls Menorca 2030

Energia

Menorca tindrà una oficina d’atenció i assessorament per a projectes relacionats amb l’Estratègia Menorca 2030

L’Oficina d’Impuls de l’Estratègia Menorca 2030 neix arran d’un conveni entre el Govern Balear, el Consell Insular i el Consorci de Residus i Energia de Menorca i pretén informar i incentivar a la ciutadania a participar en el procés de descarbonització i transició energètica a l’illa

Maite Salord, Susana Mora i Juan Pedro Yllanes signen l'acord al Consell Insular de Menorca.

23/09/2019

Aquest dilluns 23 de setembre el conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes; la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, i la consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera i presidenta del Consorci de Residus i Energia de Menorca, Maite Salord, han signat al Consell Insular de Menorca un conveni de col•laboració per crear l’Oficina d’Impuls de l’Estratègia Menorca 2030.

El Govern de les Illes Balears aportarà entre el 2019 i el 2020 un total de 220.000€ al Consorci de Residus i Energia de Menorca destinats a crear una oficina al servei de la ciutadania per implentar la transició energètica contemplada en l’Estratègia Menorca 2030. Amb aquest conveni de col·laboració el Consorci es compromet a donar suport tant a ajuntaments, com a particulars, empreses i entitats que vulguin instal·lar energies renovables a través d’assessorament individualitzat i ajuda en les tramitacions de projectes, ajuts i autoritzacions.

La creació d’aquesta oficina com a centre de referència de totes les qüestions relacionades amb l’energia a Menorca constitueix un dels objectius de l’Estratègia Menorca 2030, el full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic de Menorca que es va elaborar el 2018.

Per cobrir els serveis de l’oficina, el Consorci de Residus i Energia contractarà a tres tècnics: dos graduats en enginyeria industrial de l’energia, o equivalent i un graduat en ciències econòmiques, empresarials o equivalent. A través d’aquest conveni el Consorci també es compromet a organitzar campanyes de sensibilització i conscienciació envers les energies renovables. Per la seva banda, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera assumirà les tasques de comunicació i difusió d’aquest servei i de l’Estratègia Menorca 2030 així com crear sinergies amb els agents socioeconòmics clau a l’illa i coordinar entre els diferents departaments del Consell Insular les accions necessàries per facilitar les actuacions previstes a l’Estratègia.
L’acord signat també contempla la creació d’una comissió de seguiment del conveni. Aquest òrgan es reunirà una vegada l’any, com a mínim, i té l’objectiu de vigilar i controlar les actuacions concretes, així com la coordinació entre les parts.

Cal recordar que l’Estratègia Menorca 2030 té com a darrer objectiu situar Menorca en l’avantguarda en l’ús d’energies netes i servir com a referent per a altres zones de la Unió Europea. L’Estratègia preveu per l’any 2030 la cobertura del 85% de la demanda elèctrica amb energies renovables, la reducció del 50% del consum de combustibles fòssils en el transport terrestre, la reducció del 30% del consum de combustibles fòssils per a usos tèrmics en el sector industrial i residencial i la reducció del 10% del consum de gasoil B en el sector primari. Assolir aquests objectius implicaria complir els criteris establerts a la COP21 (Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic).

Per aconseguir la cobertura necessària de la demanda elèctrica amb energies renovables es preveu que durant els pròxims anys s’instal•lin 261 MW d’energia fotovoltaica en plantes de generació, 30 MW d’energia fotovoltaica en autoconsum, 16,5 MW més d’energia eòlica i 4 MW d'altres fonts d'energia renovable complementàries.