Reformes a les set deixalleries de Menorca

Residus

El Consorci de Residus i Energia executarà obres de reforma a les set deixalleries de Menorca

S’han adjudicat els contractes de reforma de totes les deixalleries de Menorca per un import total de 892.537€ que prové de fons de les inversions financerament sostenibles (IFS)

Deixalleria de Maó

20/08/2019

Les set deixalleries de Menorca, ubicades a Maó, Ciutadella, Alaior, Sant Lluís, Mercadal, Ferreries i Migjorn, ja disposen de projectes d’obra per a la seva reforma. Les obres formen part del conjunt de projectes i actuacions subvencionades a través de les inversions financerament sostenibles (IFS) a càrrec del superàvit pressupostari de l’exercici del Consell Insular de l’any 2017.

La reforma de les set deixalleries de Menorca tindrà un cost de 892.537 €; Alaior (125.514€), Mercadal (123.818€), Maó (120.796€), Migjorn (139.446€), Ciutadella (145.932€), Ferreries (126.499€) i Sant Lluis (110.530€). Els contractes tindran una durada de 3 mesos i les obres seran executades per l’empresa menorquina Antonio y Diego S.A a les deixalleries d’Alaior, Mercadal, Maó, Migjorn, Ferreries i Sant Lluis; i per l’empresa Obras, Asfaltos y excavacions S.L, en el cas de la deixalleria de Ciutadella. L’adjudicació ha estat fruit d’un procediment de licitació iniciat el 25 de març de 2019.

Actualment les reformes, que es preveu que estiguin acabades a final d’aquest any 2019, estan pendents de l’obtenció de les corresponents llicències municipals, a excepció de la deixalleria des Migjorn Gran que ja disposa d’ella i que serà la primera en iniciar les obres.

Les obres estaran encaminades a millorar l’organització, l’accessibilitat i el funcionament a les deixalleries. Les actuacions més importants que es duran a terme seran: la instal·lació de bàscules empotrades en el vial, tant per a vehicles lleugers com per camions; el sanejament de les estructures metàl·liques substituint-les o pintant-les; la instal·lació de portes corredisses; la col·locació de càmeres d’accés de control de vehicles; i l’habilitació d’espais per a la preparació per a la reutilització de residus d’aparells elèctrics i electrònics, residus voluminosos, entre d’altres.

L’obra de millora d’aquestes instal·lacions també està contemplada al nou Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca que va ser aprovat inicialment pel Consell Insular el passat mes de maig, i té l’objectiu de complir amb els requeriments establerts a l’article 31 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

Xarxa de Deixalleries de Menorca

La Xarxa de Deixalleries de Menorca és un servei públic que es troba en funcionament des de l’any 2011 i que té com a finalitat facilitar a la ciutadania el dipòsit de residus d’origen domèstic, inclosos aquells amb característiques de perillositat, que no són objecte de recollida domiciliària. Mitjançant les set instal·lacions existents a l’illa es gestiona la recepció, la classificació i l’emmagatzematge per a la destinació separada dels residus cap als seus canals de tractament o recuperació.