Publicades les últimes dades de seguiment d'aus marines a la Reserva de Biosfera de Menorca

La gavina corsa, el cagaire, la baldritja grossa i l'àguila peixatera van ser les espècies controlades durant l'any passat

Baldritja grossa

30/07/2019

A la Reserva de Biosfera de Menorca hi ha una important diversitat d'aus marines, aquelles espècies d'aus que realitzen la major part de les seves activitats diàries en contacte amb el medi marí. Habiten, s'alimenten i es reprodueixen en entorns en què el mar és el protagonista. A Menorca s'han citat prop de 30 espècies amb presència a l'illa, i es realitzen estudis de seguiment de periodicitat variable d'algunes d'elles, segons el seu estatus d'amenaça. L'any passat el Programa de Seguiment de la Biodiversitat va seguir a quatre d'aquestes espècies: la gavina corsa (Larus audouinii), el cagaire (Phalacrocorax aristotelis), la baldritja grossa (Calonectris diomedea) i l'àguila piexatera (Pandion haliaetus). Els resultats publicats revelen que l'estat de conservació de les quatre espècies es manté estabilitzat en relació a anys anteriors.

Estudi i resultats

L'objectiu dels seguiments que realitza el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera és disposar de dades sobre l'evolució de les poblacions d'aquestes espècies i conèixer les amenaces que les afecten, el que permet actuar ràpidament en cas que sigui necessari. A més, aquestes aus es consideren bones indicadores de l'estat dels nostres ecosistemes, i permeten detectar problemes en el medi en què viuen. En aquest cas, proporcionen informació sobre l'estat del medi marí, informació bàsica en la gestió d'un territori insular com és la Reserva de Biosfera de Menorca.

Gavina corsa. El seguiment s'ha dut a terme amb personal propi. Es tracta d'una espècie que ve a l'illa únicament per reproduir-se i dirigir-se després als seus territoris d'hivernada situats al sud del Sàhara. És una espècie endèmica de la Mediterrània, amb estatus d'amenaçada, i que a l'illa compta amb diverses colònies de cria situades en illots i àrees costaneres. Els resultats de l'any 2018 mostren una població reproductora formada per 102 parelles, que en conjunt han tingut una productivitat de 0,93 polls/parella. Les dades de 2018, últim estudi completat actualment, sembla indicar que la població podria haver disminuït gairebé en un 50% aquest últim any. Les dades, però, no poden considerar-se conclusives, ja que van resultar de la impossibilitat de realitzar el seguiment d'una colònia existent que no va poder ser trobada. Les tasques de seguiment de l'espècie que s'estan efectuant actualment sí que han pogut trobar la colònia, instal·lada en un altre emplaçament de l'illa, de manera que el nombre d'exemplars podria estar dins de les xifres normals d'anys anteriors.

Baldritja grossa. El seguiment ha estat dut a terme gràcies a la col·laboració de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA). Es tracta d'una espècie amenaçada que acudeix a l'illa per reproduir-se. La resta de l'any porta una vida marina a l'Atlàntic. Menorca posseeix les colònies de cria més grans de la Mediterrània occidental, estimades d'entre 2000 i 6000 parelles reproductores. Donada la impossibilitat de censar anualment tota la població reproductora, es porta a terme un cens d'una colònia situada a l'Illa de l'Aire formada per unes 60 parelles. Les dades obtingudes mostren que la població es troba en bon estat de conservació, amb altes taxes d'ocupació de nius, d'èxit d'eclosió, d'èxit reproductor i de supervivència adulta.

Àguila peixatera. És una de les espècies més emblemàtiques de l'avifauna insular. Es troba criant únicament als penya-segats més agrests i allunyats de llocs habitats de l'illa. La seva població en els últims anys s'ha mantingut en 4-5 parelles reproductores, sent molt complicat que incrementi la seva població, ja que necessita un hàbitat tranquil i la major part del litoral està actualment ocupat pel turisme. Durant aquest any s'han localitzat 5 territoris ocupats per 4 parelles reproductores, amb una productivitat mitjana d'1,25 pollastres per posada.

Cagaire. Els resultats del seguiment del cagaire de 2018 determinen que l'espècie es troba en un estat de conservació favorable a l'illa de Menorca. El cens complet de la població reproductora de l'espècie va comptabilitzar durant l'any passat 234 parelles reproductores, població que no observa grans diferències pel que fa al cens complet dut a terme en 2009. Quant a la distribució, s'ha observat un increment de parelles en l'extrem oest de Menorca a l'Illa de l'Aire, i un descens de parelles a l'extrem occidental. El nombre mitjà de posada per parella observat és de 2,33 ous, amb un valor mitjà de productivitat de 2,09 polls volats per niu, valors normals per a l'espècie. A més, es van anellar 70 exemplars de cagaire amb l'objectiu de fer un seguiment més exaustiu d'aquests exemplars.

Les aus marines a Menorca

D'entre les prop de 30 espècies d'aus marines diferents citades a l'illa, es poden diferenciar diferents grups segons els seus hàbits reproductius i temps de permanència a l'illa. Algunes d'elles únicament poden observar-se durant els passos migratoris, quan passen per l'illa fent una parada per proveir-se d'aliment. Altres en canvi s'observen durant l'hivern, ja que arriben a l'illa procedents del nord del continent a la recerca d'un clima temperat per passar aquest període. Un tercer grup d'espècies arriben a l'illa durant la primavera i l'estiu a la recerca d'un ambient adequat per dur a terme la reproducció, una de les etapes més importants de l'ecologia de les espècies. És el cas de la gavina corsa i de la baldriga. Finalment, hi ha un quart grup d'espècies que es troben a l'illa durant tot l'any, les denominades espècies sedentàries. Dins d'aquest grup d'aus marines es troben el cagaire i l'àguila peixatera.

Per disposar de més informació es pot accedir als informes de cada un dels anys, disponibles des de l'any 2015 en l'apartat de conservació de la pàgina web de la Reserva de Biosfera de Menorca. Els informes complets dels seguiments duts a terme en l'any 2018 s'adjunten també en aquest article.


Informe de la gavina corsaInforme de l'àguila peixateraInforme del corb maríInforme de la baldriga cendrosa