I Fòrum de Joves RB

Congressos

La Reserva de Biosfera de Menorca selecciona una persona representant per al primer Fòrum de Joves de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera

Fins al pròxim 17 de juliol les persones interessades podran presentar la seva candidatura per participar en el congrés, que se celebrarà els dies 23, 24 i 25 d'octubre a la Reserva de Biosfera de Mariñas coruñesas y Terras do Mandeo (Galícia)

Primer MAB Youth Forum "(Fòrum de Joves a escala mundial) realitzat el 2017 a Itàlia.

4/07/2019

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera ha obert un procés de selecció per a escollir un o una jove per representar a Menorca al I Fòrum de Joves de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera, que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d'octubre a la Reserva de Biosfera de Mariñas Corunya y Terras do Mandeo (Galícia). La iniciativa busca implicar la ciutadania jove de Menorca relacionada amb la Reserva de Biosfera perquè pugui tenir un paper actiu dins el programa Man and Biosphere de la UNESCO i que, des de la seva experiència com a habitants a la reserva, puguin actuar com a portaveu de l'illa en el fòrum i debatre i compartir visions amb altres joves al voltant del desenvolupament sostenible de la seva comunitat.

El primer Fòrum de Joves de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera sorgeix després de l'èxit del "Primer MAB Youth Forum" (Fòrum de Joves a escala mundial) realitzat el 2017 a Itàlia i del I Fòrum de Joves de la Xarxa de Reserves de Biosfera d'Iberoamèrica i el Carib, realitzat el 2018 al Perú i Equador. Amb la participació de les Reserves de Biosfera espanyoles en tots dos fòrums, sorgí el compromís de realitzar un primer fòrum a escala nacional com a oportunitat per a conèixer, debatre i compartir visions i compromisos relacionats amb el desenvolupament sostenible amb altres joves d'Espanya.

Després del compromís adquirit, la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera ha llançat una crida a totes les reserves per a seleccionar una persona per participar en el fòrum, dirigit a joves d'entre 18 i 35 anys que viuen a les reserves de biosfera, on treballen, estudien o fan investigacions. La persona seleccionada per Menorca tindrà cobertes les despeses de viatge, allotjament i manutenció durant la celebració del fòrum, que seran a càrrec del comitè organitzador i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Durant el fòrum, els participants prendran part en xerrades, debats i grups de treball per tractar temes al voltant de documents prèviament decidits a través d'una enquesta en línia. Entre aquests documents marc es troba el pla d'acció IberMAB o el de la Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera. Entre els objectius concrets del fòrum destaca l'elaboració d'una Declaració de la Joventut de la Reserva de Biosfera, un pla d'acció de la joventut de la Xarxa Espanyola de Reserves de Biosfera o fomentar el coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la UNESCO i proposar com poden contribuir les reserves a assolir-los. A més, es treballarà per reforçar els canals de comunicació amb la joventut en les diferents reserves, així com per a empoderar la ciutadania jove perquè s'involucrin en projectes de sostenibilitat en els seus territoris.

Les persones interessades a participar en el fòrum representant a Menorca hauran de presentar una sol·licitud en forma d'instància on consti com a assumpte la "Participació en el I Fòrum de Joves de la Xarxa Espanyola de RB". Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una carta de motivació prou argumentada de perquè s'està interessat en participar en el Fòrum i un currículum vitae de l'interessat. Es podrà realitzar de forma telemàtica mitjançant una sol·licitud genèrica a través de la Carpeta Ciutadana del Consell Insular o de forma presencial a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana d'ajuntaments i Consell. La data límit de presentació és el proper 17 de juliol (inclòs).

Complert el termini de presentació, una comissió avaluadora constituïda per dos tècnics i el cap de servei del departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, examinarà les sol·licituds presentades. S'emetrà un informe que permeti seleccionar la persona que actuarà en representació de la Reserva de Biosfera de Menorca al Fòrum i que gaudirà de la beca de transport, allotjament i manutenció per a assistir-hi.

Entre els requisits per participar en el fòrum, a més d'estar dins de la franja d'edat, es tindrà en compte la formació acadèmica i experiència professional relacionada amb la Reserva de Biosfera, la implicació en entitats, ONG o moviments socials a l'illa i la motivació personal per assistir-hi.


Bases seleccióPrograma I Fòrum de Joves RBSol·licitud a través de Carpeta Ciutadana