Realitzat un estudi de seguiment de la mortalitat de fauna a les carreteres de Menorca

La investigació, que ha comptabilitzat el nombre d'animals morts trobats al llarg de 5 mesos en diferents trams de l'illa, servirà per a continuar amb la implementació de mesures correctores

7/06/2019

No hi ha dubte que les carreteres i el transport motoritzat han suposat un gran avanç per a la societat moderna, fins al punt que és impossible concebre la major part de les nostres activitats, i de les nostres societats, sense l'existència d'aquestes vies de comunicació. No obstant això, la seva existència no està exempta d'amenaces i aspectes perniciosos. Des d'un punt de vista mediambiental, les carreteres alteren la matriu paisatgística, destrueixen i fragmenten els hàbitats naturals i produeixen mortalitat en un gran nombre d'espècies animals a causa dels atropellaments i col·lisions. Alguns estudis duts a terme a les carreteres espanyoles indiquen que cada any moren més de 30 milions d'exemplars de vertebrats per aquestes causes, dels quals 4 milions són rèptils, 9 milions amfibis, 12 milions són aus i 5 milions mamífers.

Objectius i resultats de l’estudi

Les carreteres a l'illa no són una excepció. Per determinar la situació d'aquesta amenaça a la Reserva de Biosfera de Menorca, s'ha realitzat un estudi al llarg de l'any passat entre els mesos de juliol i novembre en què s'ha controlat de forma mensual 21 trams de la xarxa de carreteres insular . En total 416,24 km de les principals vies de connexió terrestre a l'illa. El resultat ha estat la detecció de 570 animals morts per atropellament a les carreteres de Menorca durant aquests 5 mesos.

Entre els objectius principals de l'estudi realitzat per la biòloga Míriam García Vendrell, en col·laboració amb els departaments de Mobilitat i Medi Ambient del Consell Insular, estaven (a més de realitzar el seguiment de la mortalitat a les carreteres de Menorca) descriure taxonòmicament les espècies atropellades, determinar l'efecte de l'estacionalitat en el nombre d'atropellaments registrats, detectar possibles punts negres i finalment desenvolupar una metodologia d'estudi per permetre anàlisis més exhaustius i continuats en el temps.

Del total dels 570 animals mort trobats, el grup animal més afectat pels atropellaments durant els mesos d'estudi del 2018 va ser el dels mamífers, que representa el 81% del conjunt d'animals morts comptabilitzats. El 17% van ser aus i el 2% rèptils. Entre els mamífers, l'espècie més afectada és la de l'eriçó (53%), seguit de rates i ratolins (25%), gats (5,3%), conills (4,7%) i martes (2%). Entre les aus, la gran majoria d'espècies trobades van ser passeriformes (71,3%), seguida de rapinyaires nocturnes (15%) i de coloms (10%). Finalment, entre els rèptils es van detectar serps (60%) i sargantanes (40%).

Els trams de carretera estudiats han llançat una important variació en la mortalitat detectada, amb valors que han anat dels 0 als 1,4 exemplars / km. Els trams de carretera que major mortalitat van registrar van ser Mercadal-Fornells, amb 1,4 exemplars morts per quilòmetre, Ciutadella-Artrutx amb 1,408 exemplars / km, Ferreries-Cala Galdana (0,880 exemplars / km) i Maó-Ciutadella (0,818 exemplars / km).

L'estudi identifica també alguns punts negres a les vies controlades. Destaquen els quilòmetres 22, 30 i 34 de la carretera general Me-1 que uneix Maó i Ciutadella, on es va trobar el nombre més elevat d'animals morts en termes absoluts.
Analitzant la tipologia de carreteres, primàries i secundàries, no es van detectar diferències en relació a la mortalitat. Pel que fa a l'estacionalitat, sí que es va observar una mortalitat lleugerament superior a l'estiu, de 0,6 exemplars morts per quilòmetre, que en els mesos de tardor, amb 0,47 exemplars trobats morts per quilòmetre.

L'estudi destaca, però, que l'aproximació dels casos d'atropellament realitzada sigui probablement molt a la baixa i que vas donar de la situació real. S'estima, per exemple, que el nombre d'aus atropellades sigui bastant més elevada. Segons l'estudi, el factor que ha pogut afectar aquesta estimació a la baixa ha estat la breu sèrie temporal en la qual es va realitzar el control.

Mesures de correcció

La investigació podrà servir per continuar aplicant a les carreteres de Menorca mesures correctores que disminueixin la mortalitat per atropellament de fauna a l'illa. Entre les mesures contemplades hi trobem la de continuar amb la construcció de passos de fauna que permeten que els animals travessin la carretera sense córrer el perill de ser atropellats. Les noves reformes de trams de carreteres a l'illa contemplen la inclusió d'aquest tipus de construccions, que aprofiten els passos d'aigua per incorporar itineraris per a petits animals sota les carreteres. La renovació del tram Ferreries-Ciutadella de la carretera general ha permès incorporar 32 d'aquests passos, i la reforma del tram de Torralba a la carretera entre Alaior i Cala en Porter va incorporar prop d'una vintena.


Estudi complet