Beques d'investigació a la Reserva de Biosfera

Oberta la convocatòria d'ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca

Les beques anuals es concedeixen a projectes que contribueixen a millorar el coneixement científic a la Reserva. La convocatòria d’enguany contempla un import màxim de 5.000 euros per sol·licitud i compta amb línies prioritàries d'investigació

27/05/2019

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular ha obert ja la convocatòria anual d'ajudes per a la realització d'estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca. Es tracta de les beques d'investigació que concedeix l'Agència als projectes que contribueixin a ampliar i millorar el coneixement científic a la Reserva o que puguin contribuir al desenvolupament sostenible a l'illa.

L'objectiu principal de les beques és que aquestes investigacions serveixin per donar suport a l'Agència en tasques de conservació, recuperació i gestió del patrimoni i recursos naturals, i al mateix temps contribueixin al desenvolupament professional i acadèmic de professionals en la matèria mitjançant el foment de la investigació científica. Tots són objectius previstos en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera aprovat el passat mes de febrer, el document base per assolir a Menorca els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la UNESCO.

Termini i quantia dels ajuts


Després de la publicació de la convocatòria dissabte passat dia 25 al Butlletí Oficial de les Illes Balears, tota aquella persona, agrupació o entitat interessada a buscar finançament per a projectes d'investigació a Menorca podrà sol·licitar ja una d'aquestes ajudes, el termini de presentació de les quals és de 30 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB. Per tant, la data límit de presentació de les sol·licituds serà el dia 24 de juny de 2019.

Els ajuts d'enguany contemplen una partida total de 25.000 euros a repartir entre tots els projectes acceptats. L'import de l'ajut destinat a cada sol·licitant es determinarà d'acord amb el tipus de projecte presentat i la puntuació obtinguda després de la resolució de la convocatòria, però no podrà superar en cap cas la quantia màxima de 5.000 euros per projecte. L'Agència finançarà així almenys 5 projectes d'investigació a través d'aquestes beques, que poden sol·licitar tant persones com agrupacions físiques o jurídiques sempre que el projecte tingui relació amb el tema i hagi estat elaborat per una persona amb titulació superior universitària.

Línies d'investigació prioritàries

Malgrat que la matèria d'investigació dels projectes és lliure en temàtiques mediambientals i els criteris d'avaluació tenen en compte principalment, i entre d'altres, el rigor científic i l'impacte que pugui tenir la investigació, la convocatòria inclou unes línies prioritàries d'estudi en matèria mediambiental d'acord a les necessitats específiques que s'han detectat a la Reserva de Biosfera de Menorca segons el seu Pla d'Acció. Aquells projectes que s'ajustin a aquestes línies d'investigació obtindran punts addicionals per rebre la beca. Entre els camps d'investigació prioritaris per a l'Agència es troben:

  • Estudis i treballs que contribueixin a millorar el coneixement de la biodiversitat dels invertebrats presents a la Reserva de Biosfera de Menorca.
  • Investigacions relacionades amb l'ecologia de sistemes insulars.
  • Treballs que millorin el coneixement de les masses d'aigua superficials i subterrànies a l'illa.
  • L'economia circular, l'ecologia urbana i vectors ambientals.
  • Coneixement en el maneig per la conservació de l'agrodiversitat, races autòctones animals i varietats vegetals de l'illa de Menorca.

Complert el termini de presentació dels projectes, una comissió avaluadora examinarà les sol·licituds presentades per emetre un informe que permeti resoldre la concessió de les ajudes al Consell d'Administració de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera. Un cop concedides les ajudes, els beneficiaris de les beques disposaran d'un termini màxim d'un any per realitzar l'activitat subvencionada.

Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant el model normalitzat «Annex I» de les bases de la convocatòria descarregable a la seu electrònica del CIM. La presentació d'aquestes sol·licituds es podrà fer de forma telemàtica o presencial atenent als criteris establerts a la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

BasesConvocatòria 2019Annex I Sol·licitudAnnex II Declaració responsableTràmit online