Es confirma el bon estat de conservació de la tortuga mediterrània i la tortuga d'estany europea a la Reserva de Biosfera de Menorca

Les últimes dades de seguiment de poblacions de les dues espècies mostren resultats positius en densitat de població, distribució i supervivència d'individus

Tortuga mediterrània

8/05/2019

Menorca és terra de tortugues. Entre les espècies que habiten o s'han observat a l'illa trobem tortugues marines com la tortuga babaua, la tortuga llaüt i la tortuga verda, tortugues terrestres com la tortuga mediterrània, i tortugues d'aigua dolça com la tortuga d'estany o la tortuga de Florida. Mentre que en parts d'Europa i la Mediterrània moltes poblacions es troben amenaçades, Menorca és per a algunes espècies de tortuga un petit refugi al marge de les dinàmiques decreixents d'altres zones properes. Els últims estudis de seguiment de poblacions de tortuga confirmen aquesta realitat, i revelen que l'estat de conservació tant de la tortuga mediterrània com de la tortuga d'estany, les dues espècies "autòctones" estudiades a l'illa, és bo.

Les amenaces que posen en risc l'estat de conservació de les tortugues també són presents a l'illa. Per això la Reserva de Biosfera de Menorca realitza anualment diverses actuacions per determinar la situació de cada espècie, detectar i controlar possibles amenaces i observar l'evolució de les poblacions de tortuga que habiten a Menorca. Concretament, es realitza el seguiment anual de dues espècies, la tortuga mediterrània i la tortuga d'estany europea, i es duen a terme erradicacions de la tortuga de Florida, una espècie d'aigua dolça invasora que afecta la biodiversitat insular.

Tortuga d'estany europea (Emys orbicularis)

És una tortuga d'aigua dolça de mida petita protegida per la legislació europea, que posseeix una població abundant i àmpliament estesa per tota l'illa, tot i que no exempta d'amenaces. Anualment es controlen 17 poblacions en diferents tipus de masses d'aigua mitjançant la captura d'exemplars i el seu marcatge. A partir d’aquestes tècniques és possible determinar l'abundància de les seves poblacions, la seva supervivència o variables demogràfiques com el sexe, l'edat o la morfologia, dades que permeten millorar la gestió sobre aquesta espècie. Les dades aportades mostren que la tortuga d'estany posseeix una població en bon estat de conservació a l'illa, amb una distribució i poblacions ben estructurades.

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)

La tortuga mediterrània és una espècie abundant a l'illa, però amenaçada a escala nacional o internacional. A l'illa es troba distribuïda per tota la seva superfície. Anualment s'estan controlant cinc poblacions mitjançant tècniques de captura i recaptura. Les dades de l'últim estudi, que elabora el doctor en biologia Albert Bertolero, revela densitats molt altes, de 10 tortugues/ha arribant a 32-74 tortugues/ha en algunes zones, densitats molt superiors a les obtingudes en altres poblacions continentals i insulars (7-8 tortugues/ha al Delta de l'Ebre, 3 tortugues/ha a Còrsega o 0.7 tortugues/ha a l'Albera). També s'han obtingut valors de supervivència molt alts, tant de juvenils com d'adults, arribant al 91% de supervivència anual en aquest últim cas. Totes aquestes dades mostren que aquesta espècie es troba a l'illa en un bon estat de conservació.

Tortuga de Florida (Trachemys scripta)

La tortuga de Florida és una tortuga d'aigua dolça originària d'Amèrica del Nord que s'ha estès per tot el món a través de la seva comercialització com a mascota. A Menorca es troba estesa per gran part de les masses d'aigua de l'illa, i suposa una amenaça per a altres espècies que viuen en aquests ecosistemes aquàtics. Anualment es duen a terme captures d'aquesta espècie per a la seva extracció del medi, tractant de disminuir la seva abundància. Durant l'any 2018 es van capturar 75 exemplars mitjançant trampes d'assolellament i nanses que es disposen en llocs fixos on són abundants. L'any anterior la xifra de captures d'aquesta espècie invasora va ser de 71.

Biologia i estat de conservació general

Les tortugues són animals que pertanyen al grup dels rèptils i que podem trobar tant en hàbitats terrestres, marins com d'aigua dolça. El seu origen es remunta al període Triàsic, fa uns 220 milions d'anys. La seva característica principal és la de tenir una sòlida closca que protegeix els seus òrgans vitals i de la qual surten el cap, les potes i la cua. Són a més animals molt longeus, que viuen entre 50 i 80 anys, encara que en alguns casos poden arribar a 100, o com en el cas d'una tortuga de les Illes Galápagos que va arribar als 175 anys.

De les més de 350 espècies de tortugues que hi ha al món, al voltant del 61% estan amenaçades, sent un dels grups de vertebrats més amenaçats en l'actualitat. Les seves principals amenaces són la pèrdua i fragmentació de l'hàbitat, la convivència amb espècies invasores, la captura per a alimentació, medicina tradicional o mascotes, la contaminació marina o la captura en arts de pesca.

Estudi complet tortuga d'estany europeaEstudi complet Tortuga mediterràniaProgrames de seguiment de fauna i flora a la RB