Nova Reserva Marina de l'illa de l'Aire

Reserva

El Govern Balear aprova definitivament la declaració de la Reserva Marina de l’illa de l’Aire de Menorca impulsada pel Consell

El GOIB ha donat el vist i plau per incorporar la nova reserva marina de l’Illa de l’Aire a la Xarxa de Reserves Marines de les Illes Balears elevant a onze el nombre d’aquest tipus de figures de protecció a les Illes

Illa de l'Aire

12/04/2019

El Consell Insular de Menorca celebra l’aprovació de la declaració de la Reserva Marina de l’illa de l’Aire de Menorca impulsada per la mateixa institució insular. Aquesta declaració respon a una demanda social, de més de 30 anys enrere. L’any 1989, a unes jornades que es van portar a terme al Llatzeret, ja es va sol•licitar de manera oficial que es declarés reserva marina aquesta zona.

Així, fa un temps que el Consell Insular de Menorca i el Govern Balear han posat en marxa els tràmits per a declarar l'entorn marí de l'illa de l'Aire reserva marina. El 2016, el Consell va encarregar l’estudi científic que posava de manifest la presència de recursos naturals de gran valor a la zona. Amb el suport de la Confraria de Pescadors de Maó es va elaborar la petició de declaració de la reserva marina i aquesta va rebre el suport per unanimitat al Ple del Consell Insular.

El 2017, després de valorar l’informe tècnic, el GOIB va posar en marxa el procés per redactar l’esborrany de Decret pel qual s’establia la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire i que ha estat aprovat aquest matí.

La creació d’una nova reserva marina produirà un increment sustancial de les poblacions de peixos comercials dins la Reserva Marina i els voltants, fet que afavorirà el sector pesquer artesanal de Maó i les activitats econòmiques relacionades amb l’observació dels peixos.


Illa de l'Aire
L'Illa de l'Aire és un petit illot, d'unes 45 ha, situat al sud de Menorca, aproximadament a 1.500 m de la costa de Punta Prima. Aquest compta amb la protecció de LIC (Lloc d'Interès Comunitari), ZEPA (Zona Especial Protecció per a les Aus) i es un BIC (Bé d'Interès Cultural). Així, l'Illa de l'Aire és una zona apreciada per la riquesa del seu fons marí. Destaquen les praderies de Posidònia oceànica així com les comunitats de fons rocosos que l'envolten. La naturalesa calcària de la zona també fa que s'hi trobin nombroses coves i cavitats a les roques, fet que atrau els bussejadors a la zona. A més, en aquesta zona hi solen convergir corrents, la qual cosa la converteix en una àrea molt productiva amb un gran potencial per acollir diverses poblacions de peixos i una elevada biomassa.

A nivell terrestre, destaca la presència de la sargantana Balear endèmica (Podarcis lilfordi), sent l'illot de la reserva amb la població més gran de sargantanes.

La Xarxa de Reserves Marines de les Illes Balears
El Govern disposa de la Xarxa de Reserves Marines de les Illes Balears que incorpora totes les reserves marines del litoral balear i esdevé una eina de gestió important per recuperar les poblacions de peixos i per conservar els hàbitats naturals marins. Les reserves marines són figures de protecció a fi d'incrementar la regeneració natural de la fauna i la flora marina i de conservar els ecosistemes marins amb característiques ecològiques diferenciades.

Les mesures de gestió que ha impulsat progressivament el Govern de les Illes Balears són la vigilància per mar i terra per controlar les activitats, la instal·lació de cartells informatius i el desenvolupament del seguiment científic i pesquer, consistent, particularment, en el seguiment de l'evolució de les poblacions i captures de peixos comercials, per verificar el desitjable "efecte reserva" que suposa l'increment del nombre d'individus i de talles. Després d'anys de funcionament de les reserves, els resultats positius són significatius.

La Reserva Marina del Nord de Menorca
Actualment, a Menorca comptem amb la Reserva Marina del Nord, declarada l’any 1999 i compresa entre la Punta des Morters, l’Illa des Porros i el CapGros. En aquesta queden inclosos la major part dels hàbitats típics de l'infralitoral i circalitoral superior a la costa nord de l'illa. Al sud, la geologia, la geomorfologia i per tant, les comunitats marines, són diferents dels de la costa nord.

És per aquest motiu que, des de fa temps, per part de les administracions menorquines i altres col•lectius (GOB, IME, confraries de pescadors, Amics de la Mar, etc.), ha existit la inquietud de crear una Reserva Marina en aquesta zona.

Canvis a la Reserva Marina del Nord de Menorca
El mateix Decret que aprova la declaració de la Reserva Marina de l'illa de l'Aire també introdueix canvis en la Reserva Marina del nord de Menorca. La normativa de la Reserva s’ha adaptat a la que regula altres reserves marines com la del Llevant de Mallorca on, gràcies a la recuperació del contracte de seguiment de peixos vulnerables, s’han pogut constatar increments considerables de la biomassa.


Informe tècnic Illa de l'Aire
Medi Marí Menorca