Augmenta la població de milà reial a Menorca

Biodiversitat

Augmenta la població de milà reial a Menorca

Les dades recentment publicades de l´últim control anual de la població reproductora revela un augment del 23% en les parelles reproductores fins a un total de 43, així com una major distribució per l'illa i una disminució de la mortalitat

milà reial, Menorca

22/02/2019

Fa tot just 20 anys la situació del milà reial (Milvus milvus) a Menorca era crítica. Les amenaces a la seva supervivència provocades per l'electrocució amb suports de mitja tensió i per enverinament havien reduït el nombre d'exemplars de manera dràstica de les 135 parelles reproductores a la fi dels anys 80 a només 5 parelles amb posada l'any 1998. El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera va començar llavors una àrdua tasca de control i recuperació de l'espècie que continua avui dia i que involucra a moltes altres organitzacions i institucions a les Balears, com el Servei de Protecció d'Espècies del Govern de les Illes Balears o l'Institut Menorquí d'Estudis. La tendència a la baixa en la població aviat va començar a canviar. Ara es publiquen les dades de l'últim control anual de la població reproductora del milà reial a Menorca, que confirmen un any més que la població a l'illa segueix en augment: el nombre de parelles reproductores l'any 2018 va augmentar en un 23% fins a un total de 43, i tant la seva distribució per l'illa com el seu èxit reproductor també són positius.

Són dades per a l'optimisme, però la tendència positiva només s'està registrant a les Illes Balears. Aquesta espècie d'au rapinyaire carronyera es troba inclosa en el Llibre Vermell de les aus d'Espanya en la categoria de "en perill" i apareix també com "En perill d'extinció" en el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. La seva població ha sofert un greu declivi a tot Europa des dels anys 90 i s'estima en 30.000 exemplars segons SEO Birdlife, lluny dels 59.000 individus censats el 1994. Tot i l'augment a Menorca, el milà reial segueix sent considerada una de les espècies més amenaçades de la Reserva de Biosfera de Menorca.

Estudi i resultats

L'estatus d'espècie amenaçada del milà reial i les seves característiques biològiques com ara la seva longevitat, la seva maduració sexual retardada, o la necessitat d'habitar en grans territoris, van contribuir al fet que aquesta espècie es considerés adequada per a la seva inclusió en el Programa de Seguiment de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca. Des de 1992 i fins a l'actualitat l'espècie està sotmesa a una intensa tasca de control a Menorca, que inclou des del seguiment de la població insular fins a programes per a l'eliminació de les potencials amenaces a la seva supervivència.

El control de la població reproductora de Menorca dut a terme pel Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera de Menorca en col·laboració amb els agents de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears té per objectiu el seguiment de la població insular de milà reial, la localització de parelles territorials, la determinació dels paràmetres reproductius i la recopilació de dades sobre la mortalitat de l'espècie.

Entre els mesos de febrer i juliol de 2018 es van realitzar treballs de camp per dur a terme una estimació de la població mitjançant el recompte directe de parelles territorials, el control de les zones històriques de reproducció de l'espècie a Menorca i la determinació de la seva distribució territorial, i finalment el control del seu èxit reproductor i mortalitat.

A més de l'augment de parelles reproductores, amb un total de 15 parelles noves assentades a l'illa ocupant zones que havien quedat vacants després del descens de la població en els anys 80, l'estudi revela també una ampliació en la seva distribució a l'illa. Des d'una situació de polaritat en els dos extrems de l'illa, fins a una situació actual amb prop del 40% de la població reproductora establerta al centre. En relació als paràmetres reproductors, tant el percentatge de parelles territorials que posen com les que van tenir èxit van ser positius. De 34 parelles que van pondre ous a inicis de 2018, 32 parelles van tirar endavant com a mínim un pollastre (èxit el 78% respecte al total). El nombre mitjà de polls volats per parella va ser d'1,8, dada per sobre del valor mitjà obtingut durant el període 1995-2018, i s'estima que un total de 59 joves van aconseguir volar en 2018. En relació a les mortalitats, a diferència de l'any passat en què es van trobar 9 milans morts, enguany únicament s'han trobat 5 exemplars.

Distribució, hàbitat i biologia

El milà reial concentra la seva població a Alemanya, França i Espanya, amb alguns nuclis dispersos a l'est d'Europa i nord d'Àfrica. A la península Ibèrica habita una àmplia franja del territori des del nord-est al sud-oest, i compta amb població habitual tant a Mallorca com Menorca. És una espècie hivernant, pel que a la població resident al nostre país s'uneix un gran contingent procedent del nord a partir del mes de setembre. Cria en zones forestals properes a àrees obertes d'on obté l'aliment, i es concentra per dormir a dormidors comunals.

Consoliden vincles de parella al començament de la primavera i després el seguici construeixen nius a gran alçada. S'alimenten de petits mamífers i altres aus, amfibis, rèptils i insectes, i té hàbits carronyaires. Amb una alçada de 60 cm i una envergadura entre 154 i 170 cm, el milà reial compta amb un plomatge vermellós ratllat de fosc, i ales amb diferents tonalitats amb zones blanques, negres i vermelles. Durant el seu vol es poden diferenciar per la seva llarga cua acabada en un tall en forma de "V".


ESTUDI COMPLET