Converteix les restes de menjar en compost

Residus

El Consorci de Residus i Energia llança la segona edició de la campanya d'autocompostatge «Fer compost és la pera»

S'impartiran un total de 9 tallers per aprendre a fer compost a partir de les restes orgàniques que es generen a casa

19/03/2019

La prevenció en la generació de residus i la seva reutilització s'ha convertit en una de les prioritats en la jerarquia de principis que promulga la Unió Europea per tal de construir una «societat del reciclatge» i contribuir així a la lluita contra el canvi climàtic. Els objectius marcats per la Unió Europea són, entre d'altres, arribar a taxes de recuperació de residus domèstics del 50% per al 2020 i reciclar el 65% dels residus urbans per 2035.

Amb aquest principi, i dins del seu compromís pel desenvolupament sostenible, el Consorci de Residus i Energia de Menorca treballa en diverses línies d'acció per a la reducció de residus, que inclouen des del projecte de reforma de la Planta de Milà i l'optimització en el tractament de residus, a la gestió de la seva recollida selectiva i la realització de campanyes de conscienciació ciutadana. En aquest marc, i per segon any consecutiu, el Consorci llança la campanya "Fer compost és la pera. De la cuina al camp", una iniciativa que té com a finalitat fomentar el compostatge domèstic a partir de les restes orgàniques generades a casa.

La iniciativa consisteix en la realització d'un total de 9 tallers gratuïts (un per municipi) en els quals els assistents podran adquirir les nocions bàsiques per convertir les restes de menjar i plantes en compost, un adob de gran qualitat. La campanya busca també seguir incidint en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals com fulles, gespa o branques, i els avantatges que suposa reciclar-los. Els assistents als tallers podran a més adquirir per sorteig un compostador amb el que començar a transformar restes orgàniques.

Segons expliquen des del Consorci, els residus que un habitatge genera de forma diària contenen un 40% de matèria orgànica que pot ser reciclada i retornada a la terra en forma d'humus per a les plantes i els cultius. A través d'un senzill compostador que es pot instal·lar al pati de casa, aquesta matèria orgànica pot compostar de manera natural, i transformar-se en adob per a les plantes, l'hort o al jardí. D'aquesta manera es contribueix a la reducció de residus i s'aconsegueix reduir el consum d'adobs químics. S'ha calculat que amb un compostador cada habitant deixaria de tirar 90 quilograms de fems al contenidor, cosa que suposa un important estalvi econòmic en la gestió de residus.

La importància del compostatge

Rebutjar una substància o objecte tirant-lo al contenidor d'escombraries no implica que aquest desaparegui. Després de ser considerat residu comença un complicat i costós procés de gestió del mateix fins al seu destí final, sigui el reciclatge o el seu tractament en plantes de residus per al seu posterior emmagatzematge. D'aquí rau la importància, expliquen des del Consorci, de conscienciar tant a la ciutadania com a les institucions i empreses de la importància d'una gestió adequada dels residus que impliqui tota la societat. Això implica considerar els residus orgànics, entre altres, com un recurs que pot redundar en el benefici comú, sigui de tipus mediambiental com econòmic o social. Quins són aquests beneficis?

La producció de compost contribueix de forma clara a la recuperació i preservació del medi ambient. En reduir la quantitat de residus que acaben a l'abocador es redueixen les emissions de matèria orgànica sense tractar com el metà, de gran efecte hivernacle. A més, retornar matèria orgànica en forma de compost a la terra resulta en el seu enriquiment i preservació, podent combatre possibles processos d'empobriment de sòls com la desertificació o reduir la generació de fertilitzants químics contaminants. En relació als possibles beneficis econòmics i socials, a més de l'estalvi econòmic que pot suposar per a les administracions una millora en l'eficiència de la gestió dels residus, el reciclatge i la disponibilitat de noves matèries primeres en condicions segures obre noves oportunitats empresarials i de creació d'ocupació. Avançar cap a la societat del reciclatge és així un pas més cap a la sostenibilitat per fer compatible l'activitat humana amb la preservació del nostre entorn.

Per tot això, el Consorci de Residus i Energia, que integra tots els ajuntaments de l'illa i el Consell Insular de Menorca, convida a tots els interessats a assistir als tallers d'autocompostatge, ja que, segons expliquen, el millor residu és aquell que no es produeix.


FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ALS TALLERS