El proper 14 de gener s'inicien les obres de la planta de Milà

Residus

El proper 14 de gener s'inicien les obres de la planta de Milà

El passat dimecres dia 9 el Consorci de Residus i Energia de Menorca va signar l’acte per a l’inici de les obres

Nova planta de Milà

11/01/2019

L’acte va ser signat entre el Consorci de Residus i Energia, format pels vuit ajuntaments de Menorca i el Consell Insular, la direcció d’obra, assumida per UTE D.O. MILA LURGINTZA-E-ARQ, i la concessionària UTE MILÀ, integrada per Ferrovial i Adalmo.

Les obres de millora de les instal·lacions de tractament i valorització de residus de Milà tenen un temps d'execució estimat de 18 mesos. El projecte contempla la demolició de gran part dels edificis existents, la reforma i/o construcció de noves edificacions i la dotació de tots els equips fixos nous. Es tracta d’implantar una línia de tractament mixta per al tractament en torns independents de la fracció d’envasos lleugers i la fracció resta. El conjunt de processos que formaran part del tractament global estarà format per:

- Recepció i alimentació
- Separació granulomètrica
- Separació densimètrica
- Estabilització i afí de la matèria orgànica
- Separació automàtica d’envasos
- Separació automàtica de paper
- Mòdul de granulació de CSR (combustible sòlid derivat dels residus).

El cost total de l’obra ascendeix a 13.605.854,00 €, dels quals 6.385.538,00 € corresponen a l’obra civil i 7.220.316,00 € al subministrament i instal·lació dels equips fixos.

El nou projecte de la planta de Milà permetrà valoritzar un 70% dels residus domèstics que arribin a la planta, buscant així seguir avançant en l’objectiu de consolidar un futur basat en la sostenibilitat de l’illa de Menorca.


Més informació