Reunió del Consell Social de l'Agència RB

Nota de Premsa

Es reuneix el Consell Social de la Reserva de Biosfera en la 4a i darrera sessió del 2018

El pressupost de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera creix el 2019 i supera els 5 milions d'euros

Reunió del ple del Consell Social

14/12/2018


  • El pressupost de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera creix el 2019 i supera els 5 milions d'euros
  • S'espera avançar amb l'estratègia alimentaria a partir d'un estudi dels fluxos alimentaris a Menorca del qual s'extrauran dades molt interessants per començar a treballar amb una guia alimentària per a famílies, entre altres accions
  • L'Agència treballa per obrir l'ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera i per esdevenir destí i reserva Starlight

Aquest dimarts dia 11 s'ha reunit el Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera a la seu de PIME a Ciutadella. Més de 20 membres s’han trobat en una sessió presidida pel nou president de l'Agència, Aram Ortega, i la Directora Insular de Reserva de Biosfera, Irene Estaún, per abordar i avaluar l’estat actual de les actuacions que des de l’Agència s’han dut a terme al darrer quadrimestre de l’any. La 4a i darrera sessió del 2018 ha consistit en un repàs d'algunes línies d'actuació a destacar de l'Agència a tall informatiu i en el tractament de temes organitzatius i pressupostaris del mateix òrgan. Destaca l’augment pressupostari de l’Agència pel 2019, que passa dels 2,3 milions del 2018 fins als 5,3 milions d’euros per al 2019.

L’apartat informatiu ha tractat primerament l'avenç de la marca Menorca Reserva de Biosfera de la qual ja s'ha publicat el reglament i s'espera que es pugui posar en marxa a la primavera de 2019. També dels terminis pels projectes de Milà; tant del punt en què es troba la nova planta de residus que començarà a construir-se al gener, com dels projectes d'energia renovable que duraran fins al 2024.

També s'han repassat les conclusions de les jornades dels 25 anys de la Reserva de Biosfera organitzades per l'IME que es van presentar el passat 10 de novembre a Llatzaret. En David Carreras, director de l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), ha sintetitzat el decàleg de conclusions.

Un altre dels temes tractats durant la reunió ha estat l'actualitat dels tràmits de la certificació Starlight a l'illa de Menorca. Aquesta setmana una delegació d'auditoria científica i turística de la fundació Starlight, dedicada a la promoció de l'astronomia i la certificació de territoris aptes per l'observació d'estels, visita Menorca per ultimar detalls relatius a la certificació que rebrà l'illa com a destí turístic Starlight. La delegació, formada per Maribel Aguilar i Susana Malón, auditora turística Starlight i auditora científica respectivament, continua examinant la qualitat del cel de Menorca que va iniciar abans de l'estiu i es reunirà amb tècnics, representants de les administracions i tots aquells interessats del sector turístic per explicar els beneficis i les oportunitats d'obtenir la certificació de destí turístic starlight. Tal com han explicat durant la seva visita al Consell Social, l'alta qualitat del cel nocturn de Menorca garantirà l'obtenció del certificat, que permetrà començar a treballar en el disseny d'un producte de turisme d'estels que beneficiï tant als habitants com als visitants de l'illa.

La sessió del Consell Social també ha dedicat un espai a fer el balanç i les previsions de l'estratègia alimentària a Menorca, redactada l'any passat a partir de l'adhesió de Menorca al Pacte de Milà. Na Núria Llabrés, coordinadora de Justícia Alimentària a les Illes Balears, ha estat qui ha exposat totes les accions que ja s'han dut a terme durant aquest any 2018, fent incís en aquelles premisses que caldria millorar. També s'ha informat sobre aquelles accions de l’estratègia encara per desenvolupar i s'han marcat les previsions de cara a l'any vinent. S'ha demanat als membres del Consell Social aportacions per establir prioritats en el desenvolupament de l’estratègia per 2019. Cal destacar que les accions futures es basaran en l'estudi que s'ha realitzat sobre fluxos alimentaris a Menorca del qual s'hi podran extreure conclusions per millorar en matèria de gestió alimentària sostenible.

Finalment, s'ha fet una revisió dels estatuts de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera proposant un nou model d'organització interna i s'ha repassat el pressupost disponible per a l'any 2019.

Cal recordar que el Consell Social està format per vocals en representació de: tots els grups polítics del Consell Insular de Menorca i dels 8 ajuntaments de l'illa, dels sindicats, del sector agrari, ramader, empresarial, pesquer, educatiu, esportiu i veïnal. També hi té presència l'associacionisme que lluita per la preservació del medi ambient. D'aquesta manera, la funció del Consell Social radica en la iniciativa, proposta i assessorament de les actuacions que desenvolupa l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular, garantint en qualsevol cas la seva intervenció en els procediments que tinguin especial transcendència per a la protecció ambiental de Menorca.