Programa d'erradicació de flora invasora

Biodiversitat

Més de 25 tones de vegetació invasora retirades durant 2018 en zones de la Xarxa Natura de Menorca.

Els treballs de control s'engloben dins del programa de gestió de la Reserva de Biosfera subvencionat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear

Zones afectades pels treballs de neteja

14/12/2018

L'illa de Menorca no és aliena a una de les principals amenaces per a la conservació de la biodiversitat en els ecosistemes de tot el món com és la presència d'espècies de flora i fauna exòtiques invasores. La seva introducció en un territori, normalment a causa de l'acció humana, genera una competència directa amb organismes autòctons, desplaça la seva població i pot arribar a posar en perill la seva supervivència. Actualment és una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat mundial i la primera a les illes.

En el marc d'aquesta problemàtica, el Govern Balear i el Consell Insular, des de fa 2 anys, treballen de manera conjunta per combatre la implantació d'aquestes espècies al nostre territori. Enguany les accions contemplades dins el programa de control d'espècies invasores en espais de la Xarxa Natura 2000, que s'han centrat en la flora exòtica, han resultat en 25.004 kg de vegetació invasora retirada.

Durant més de mig any, un total de tres equips d'especialistes s'han dedicat a la retirada de vegetació exòtica invasora al llarg de cinc àrees properes al municipi de Maó, totes dins els límits de la Xarxa Natura 2000 de Menorca. Aquesta xarxa, que a Menorca ocupa una àmplia part del territori terrestre de l'illa, està formada per un conjunt d'enclavaments d'especial interès per a la seva protecció i conservació a escala europea.

Es composa principalment de dos tipos de zones: els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Els treballs de neteja, que van acabar a finals d'octubre, es van realitzar concretament als voltants de Sant Antoni, Sa Mesquida, Cap Roig-Es Murtar, la zona del port propera a la GESA de Maó i als penya-segats de Cap Negre i Punta de Ses Bancades.

L'erradicació ha estat especialment complexa en aquests dos últims punts donades les condicions de suspensió vertical en les quals els operaris van haver de treballar per retirar de forma manual la flora invasora. No obstant això, resulten zones d'especial importància per al seu control per ser molt sensibles a la presència de vegetació exòtica. D'una banda, les zones costaneres tenen una important diversitat de flora endèmica i, d'altra, actuen de reservori i zona d'expansió per les plantes invasores, ja que solen ser zones de difícil accés.

Entre les espècies de vegetació invasora objecte de l'erradicació destaquen la Pennisetum setaceum, coneguda com a kikuyu, que és originària del nord-est d'Àfrica i és considerada molt perillosa pel seu ràpid creixement i capacitat d'expansió, i la Carpobrotus edulis, una planta suculenta originària de Sud-àfrica de caràcter molt invasiu i present ja en moltes zones costaneres del planeta. L'ús decoratiu que se li va donar a aquestes espècies és probablement una de les causes de la seva expansió per tot el món.

Després de la seva extracció, les plantes van ser portades a la central de residus de Milà per al seu posterior tractament. Les 25 tones de vegetació extreta se sumen a les 40 tones que van poder ser extretes en el marc del mateix programa de protecció i conservació durant l'any anterior.

El programa de control d'espècies invasores en espais de la Xarxa Natura 2000 respon a una necessitat de donar continuïtat a diverses actuacions de control de les principals espècies exòtiques invasores (EEI) de flora i fauna en l'àmbit dels espais naturals protegits i les zones nucli i tampó de la Reserva de Biosfera de Menorca. Les tasques han estat dutes a terme sota la direcció tècnica de l'ambientòleg Ivan Fernández Rebollar en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient del Consell Insular, i també per la brigada ECOVERD, operaris de l’empresa Mar de Fons, especialitzada en treballs verticals, i treballadors de la brigada pròpia del Consell. El projecte ha disposat d'un pressupost total de 24.000 euros per executar-se.

La línia d'actuacions per a l'erradicació i control d'espècies exòtiques invasores va ser iniciada l'any 2017 gràcies a una subvenció concedida per la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear en el marc d'un conveni de col·laboració amb el Consell Insular per a la protecció de la Reserva de la Biosfera. La subvenció va tornar a ser concedida per 2018, aquesta vegada per un valor de 70.000 euros, i ha permès el desenvolupament del programa d’espècies invasores juntament amb altres 3 programes més de protecció i conservació a l'illa: els treballs de conservació de basses temporals mediterrànies, la recuperació d'hàbitats de fauna i vegetació i el programa de conservació d'amfibis.