Sumem una nova unitat a la col·lecció de quaderns didàctics sobre la Reserva de Biosfera de Menorca

Es tracta del cinquè títol de la col•lecció de “Quaderns Didàctics Menorca reserva de biosfera”, material que durant el darrer any ha estat elaborat amb la intenció de servir de suport als tallers que des de l’Agència s’ofereixen als centres educatius a través de la programa “Salut Jove i Cultura”.

30/10/2018

Aquests quaderns, dirigits a alumnes de primària i secundària, serveixen tant per completar les explicacions fetes durant l’activitat, com per donar al professorat la possibilitat de seguir treballant aquests àmbits dins l’aula, que moltes vegades tenen relació amb els continguts de diverses assignatures curriculars.

En aquesta nova unitat, el tema principal és el dels ecosistemes marins que tenim al Mediterrani, les característiques pròpies i úniques d’aquesta mar que ens envolta i tota la fauna i flora que hi trobem. El quadern incorpora descripcions i il•lustracions de les espècies més emblemàtiques dels 6 ecosistemes principals del mar Mediterrani: rocams litorals i platges, fons superficials rocosos i arenosos, praderies submarines, el coral•ligen, mar obert i els fons profunds. També es tracta la relació que tenim els humans amb aquest medi marí, tant en els aspectes negatius que n’amenacen la seva integritat, com en els positius.

L’objectiu d’aquest material és arribar a cobrir els diversos àmbits que constitueixen una reserva de biosfera, que per sí mateixa és inherentment transversal, com ara l’economia, la cultura, el territori, la biodiversitat, etc. Així doncs, la nova unitat s’afegeix a les unitats ja existents sobre “Reserva de Biosfera”, “Geologia”, “Energia” i “Biodiversitat terrestre”. I de cara al futur, aquesta llista es podrà engruixir amb més tòpics.

Si bé aquestes unitats acostumen a anar relacionades amb tallers concrets, qualsevol centre educatiu que hi estigui interessat, les pot sol•licitar al Consell Insular de Menorca, on se’n disposa d’un cert estoc en format paper. A més aquest material també està disponible en format digital i accessible a tot el públic al nostre web.

Cal esmentar que aquests quaderns s’ha creat tenint cura de minimitzar l’impacte ambiental inherent als materials i processos utilitzats. Això es pot comprovar a l’etiqueta corresponent a la “motxilla ecològica” que incorporen les unitats en la seva contraportada.

L’edició d’aquesta darrera unitat didàctica s’ha realitzat amb el suport d’una subvenció concedida per la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.


TOTES LES UNITATS DIDÀCTIQUES

NOVA UNITAT BIODIVERSITAT MARINA