Presentació Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera

Reserva

Presentació Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera

1/10/2018

QUINS SÓN ELS PASOS PER SEGUIR AVANÇANT CAP A LA SOSTENIBILITAT

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera va presentar ahir, 1 d’octubre, el Pla d’acció de la Reserva de la Biosfera, d’ara fins al 2025. Aquest pla pretén aconseguir activar Menorca com un laboratori de sostenibilitat des de les tres funcions de conservació, desenvolupament econòmic i de suport logístic.

Es tracta d’un document programàtic que estableix les línies d’acció i projectes perquè, des de la seva aprovació fins al 2025, Menorca avanci cap a la sostenibilitat a través de la coordinació de tots els projectes i iniciatives ja existents i la proposta de nous projectes.

El Pla es desenvolupa sobre el marc conceptual dels 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, que aborden temàtiques diverses: els reptes la pobresa i la fam, l’educació, les desigualtats, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

Els 5 objectius principals que persegueix el pla són els següents:

1. Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals i intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca promovent la sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva conservació.

2. Treballar per una societat i economia eficient i l’autoabastiment des del punt de vista dels recursos i l’energia, amb una alta resiliència i amb una menor petjada ambiental.

3. Aconseguir un desenvolupament econòmic i social sostenible, afavorint l’economia circular, verda, blava i social.

4. Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i experimentació de referència en l’àmbit de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb la participació i implicació de tota la comunitat.

5. Desenvolupar i implementar eines per controlar els impactes del desenvolupament econòmic i no superar la capacitat de càrrega ambiental i social de l’illa tenint en compte la gestió adaptativa.

6. Assolir la coordinació i cooperació dels agents socials, econòmics, públics i privats per avançar conjuntament cap al desenvolupament sostenible de la RBM cercant el treball en xarxa a nivell local i internacional.

D’aquesta manera, s’establirà un programa de seguiment que permeti fer una avaluació global periòdica del grau d'execució del Pla d’Acció, avaluant els efectes generats per l’aplicació de les accions que s’hi estableixen sobre el compliment dels objectius i l’assoliment de les fites i així determinar la necessitat de revisar el Pla.

Des del Consell Insular de Menorca s'ha posat en valor, també, el procés participatiu seguit al llarg de tota l’elaboració del pla, tant en la primera fase de diagnosi, com en la fase de concreció d'objectius i accions. Per una banda, s'han celebrat diverses taules sectorials, i per l'altra, s'ha tractat el pla en 3 sessions del Consell Científic i tres sessions més del Consell Social de la Reserva de Biosfera. Aquest darrer és el màxim òrgan de participació de la Reserva de Biosfera, compta amb representants de totes les administracions locals, de tots els partits polítics amb representació al Consell, els sindicats, les associacions empresarials i els col·legis professionals i diverses associacions relacionades amb la conservació del medi ambient i del patrimoni cultural.


Pla d’Acció de la RB de Menorca (pendent d'aprovació) Document de Síntesi Pla d’Acció de la RB de Menorca