El Consell Insular instal·la diverses trampes biodegradables amb feromona per al control de la processionària del pi i per l’eruga peluda de l’alzina a la finca pública d’Alforí de Dalt

7/08/2018

Mitjançant un acord de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’empresa Somni Projects, s’han instal·lat diverses trampes biodegradables amb feromona per al control de processionària del pi i per l’eruga peluda de l’alzina a la finca pública d’Alforí de Dalt de Ciutadella.

Les trampes "IMAGO", dissenyades per l’empresa local Somni Projects com a producte alternatiu i innovador, estan fabricades mitjançant impressora 3D amb materials biodegradables. S’han instal·lat un total de 30 trampes per al control de processionària del pi (Thaumetopea pytiocampa) i 16 trampes per al control de l’eruga peluda de l’alzina (Lymantria dispar), amb un seguiment tècnic periòdic.

Aquest tipus de producte, pot suposar una solució sostenible al control de plagues, ja que no genera cap tipus de residu al medi. A més, també causen menor impacte visual que les trampes tradicionals i tenen un disseny aerodinàmic que afavoreix la seva integració al paisatge.

Les plagues

Tant la processionària del pi com l’eruga peluda de l’alzina són heteròcers (papallones nocturnes) són considerades plaga forestal, ja que són espècies que generen un impacte sever o una pèrdua dels valors ambientals o econòmics dels nostres boscos.

La processionària del pi, és una plaga introduïda a les Balears (detectada a partir de l’any 1970 a Menorca). És coneguda per les bosses de les erugues a l’hivern i per les fileres que formen aquestes a la primavera per buscar un lloc sota terra per convertir-se en crisàlides (estadi de transformació d’eruga a papallona). Ocasionen danys anualment als pinars autòctons (pi blanc Pinus halepensis) durant el seu estadi larvari per defoliació (s’alimenten de les acícules dels pins) i sobretot per la seva capacitat urticant que pot provocar reaccions al·lèrgiques importants a humans i mascotes.

L’eruga peluda de l’alzina, també provoca danys per defoliació als alzinars (Quercus ilex), però a diferència de la processionària és una espècie autòctona que genera els danys de forma cíclica (hi ha anys on les poblacions generen problemes i d’altres amb menor afectació).

Un dels mètodes de control directe per aquestes espècies és la instal·lació de trampes de feromones. La captura dels exemplars mascle mitjançant trampes de feromones femenines és un sistema tradicional efectiu. Fabricades amb materials plàstics, disposen d’una caixa en forma rectangular amb dos orificis oposats per l’entrada dels insectes i una bossa de plàstic on queden dipositats els exemplars capturats.

Un nou producte més ecològic

Tot i que les trampes biodegradables són un producte eficient que ja es troba al mercat, l’experiència a la finca d’Alforí de Dalt, podrà servir per valorar l’eficàcia de captura d’aquest nou sistema vers el sistema tradicional, la seva durabilitat, així com d’altres paràmetres tècnics per detectar i poder millorar les seves característiques.

La finca d’Alforí de Dalt amb una superfície aproximada d’unes 265 ha, pertany a l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals, però és gestionada des de fa anys per el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca.