Marca Menorca Reserva de Biosfera

Marca MRB

La Marca Menorca Reserva de Biosfera oberta a la participació ciutadana

El Consell obre un termini d'al·legacions al reglament de la marca que promocionarà productes i serveis sostenibles

19/06/2018

L’objecte d’aquest reglament és la regulació per concedir la marca Menorca Reserva de Biosfera per promocionar, destacar i diferenciar determinats productes naturals, béns i serveis, especialment els agroalimentaris, artesanals i turístics, que potenciïn les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia social en el marc de la sostenibilitat territorial.

La regulació, caracterització i potenciació de Menorca com a Reserva de Biosfera es basa en el fet que les reserves constitueixen un model de gestió integrada, participativa i sostenible del patrimoni i dels recursos naturals, amb els objectius bàsics de conjugar la preservació de la biodiversitat biològica i dels ecosistemes, amb un desenvolupament ambientalment sostenible que produeixi la millora del benestar de la població, potenciant la participació pública, la recerca, l'educació en la integració entre desenvolupament i medi ambient i la formació en noves formes de millorar aquesta integració.

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera, creada l'any 2008, és una organització especialitzada dependent del Consell Insular de Menorca, amb la finalitat de desenvolupar els objectius de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera el 1993 pel Programa MaB de la UNESCO i afavorir l'equilibri que ve representat pels tres pilars del programa MaB: conservació, desenvolupament i funció logística.

Amb l'objectiu fonamental d'impulsar i coordinar la promoció del concepte Menorca Reserva de Biosfera, el Consell Insular de Menorca va registrar la marca Menorca Reserva de Biosfera i el seu logotip.

La concessió, manteniment i extinció de la llicència d'ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera per a les activitats agroalimentàries, artesanals i turístiques vindrà reglat per un reglament que tindrà com a finalitat regular el compliment d'una sèrie de requisits obligatoris i recomanats per assegurar que les activitats que els utilitzin són respectuoses amb el medi ambient, fan esforços per reduir la seva petjada ambiental i ajuden a difondre aquest esperit sostenible.

El termini per fer al·legacions és del 19 de juny al 18 de juliol de 2018.

Si voleu fer aportacions a aquest futur reglament, ompliu el formulari següent:

Formulari