XX Simposi Ensenyament Geologia

Geologia

XX Simposi sobre Ensenyament de la Geologia

30/05/2018

Des de 1980, s'organitzen els Simposis sobre l'Ensenyament de la Geologia amb caràcter biennal. Com a conseqüència de la decisió presa per unanimitat en la darrera Assemblea General de l'AEPECT (Associació Espanyola per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra), celebrada a Manresa, al Geoparc de la Catalunya Central, el XX Simposi se celebrarà a la reserva de biosfera de Menorca del 9 al 14 de juliol de 2018.

D'aquesta manera, el Simposi sobre Ensenyament de la Geologia es realitzarà i coordinarà per primera vegada en una reserva de biosfera del programa MaB de la UNESCO. Es tracta d'una excel·lent oportunitat per potenciar aquests espais naturals com un marc idoni per desenvolupar activitats que fomentin la presència i contribució de les ciències de la terra en la formació de la societat.

Els objectius que persegueix el XX Simposi sobre Ensenyament de la Geologia es centren en:

  • Afavorir l'intercanvi d'investigacions i experiències educatives entre el professorat de les ciències de la terra en tots els nivells d'ensenyament.
  • Promoure el coneixement de la geodiversitat i patrimoni geològic de la reserva de biosfera de Menorca.
  • Propiciar l'establiment de relacions professionals, institucionals i personals en el marc de l'ensenyament de les ciències de la terra.
  • Potenciar l'educació de la geologia en les reserves de biosfera com a part integrant i inseparable del patrimoni natural.
  • Facilitar la formació científica i didàctica del professorat, així com contribuir a la millora de la seva activitat docent des del perfeccionament científic i metodològic.
  • Impulsar, defensar i divulgar la geologia com a ciència i com cultura.


Més Informació