Economia

L'aposta d'avançar pel camí de la sostenibilitat, comporta que Menorca aposti per crear un marc de relació entre les persones i el medi que faci possible la conservació del patrimoni, amb el desenvolupament i enfortiment de l'economia insular.

Des de la Reserva de Biosfera es dona suport i impuls a l’acció emprenedora rural i pesquera, a la professionalització dels sectors, així com al foment de les aliances entre el sector turístic i el sector primari i secundari, a la promoció de l'artesania i dels productes locals, i a la innovació especialment en sectors vinculats a la sostenibilitat.

 
Contracte Agrari de la Reserva

El Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera (CARB) és un instrument que neix l'any 2005, amb la voluntat de donar suport a la rendibilitat de les explotacions agràries tradicionals en la seva activitat productiva, i reconèixer els serveis ambientals i culturals que els agricultors i ramaders de Menorca ofereixen al conjunt de la Reserva de Biosfera. Es tracta d'un acord mutu entre l'administració (el Consell Insular de Menorca) i el titular de l'explotació, mitjançant el qual la finca agrària assumeix uns compromisos respecte a la seva activitat productiva (incorporar i aplicar pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient), i l'administració a canvi li ofereix ajudes i compensacions, així com serveis a aquesta explotació. S'implanta un model de bones pràctiques, que contribueix a la conservació de la biodiversitat i al manteniment del paisatge rural tradicional.

El CARB és una eina consolidada que té una incidència directa sobre el territori. Administracions públiques, agricultors i ramaders es recolzen mútuament per posar en funcionament models d'explotació que contribueixin a la utilització racional dels recursos genètics, a la conservació de la biodiversitat i al desenvolupament econòmic del territori.

 

Aquesta associació local menorquina sense ànim de lucre va ser creada el 2001, gestiona fons europeus destinats a contribuir al desenvolupament local. L'associació té dues branques diferenciades: el grup de desenvolupament rural i el grup d'acció local de pesca de Menorca.

La integren representants de tots els sectors econòmics de l’illa, tant públics com privats. El seu objectiu és realitzar actuacions enfocades cap al desenvolupament rural i pesquer, a més de la dinamització de l'economia menorquina en un marc de sostenibilitat.

 

Agroxerxa és un catàleg web que inclou productes de la terra i el mar de l’illa. Hi ha productes naturals i elaborats, en aquest cas els ingredients principals d'aquests han estat produïts a l’illa. A més, ofereix informació sobre la procedència dels productes, els mètodes de producció, el contacte de les empreses productores i els punts de venda de cada producte.

Aquest projecte va ser iniciat per l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), gràcies al finançament del programa LEADER Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis (IME).

 

El Centre Artesanal de Menorca, antigament un edifici militar, pertany al Consell Insular de Menorca. A aquest espai s'enalteix el producte menorquí.

Trobem un sala d'exposició permanent i altres espais amb exposicions temporals. A més, es realitzen mostres de productes i activitats educatives.

 

Les reserves de biosfera, com els espais protegits, s'han constituït en destinacions turístiques en la mesura que reben visites i hi ha una oferta privada que proporciona serveis turístics.

En aquest sentit el Club Producte Turístic Reserves de Biosfera Espanyoles és una iniciativa de la Secretaria Espanyola de Turisme amb la qual es pretén establir un mètode per crear un producte turístic diferenciat en una sèrie de territoris.

 

DestiMED és un projecte finançat pel Programa de Cooperació Territorial Europea – Interreg Med. Té com a objectiu promoure l’ecoturisme a les àrees protegides del Mediterrani, i crear les condicions prèvies per constituir una Organització per a la Gestió de Destinacions (DMO Destination Management Organisation) per a les àrees protegides del Mediterrani.

Menorca, en el seu status de Reserva de Biosfera, ha estat considerada un àrea d'interès en el seu conjunt i especialment, la seva zona nucli, el Parc Natural de s’Albufera des Grau.

 
Made in Menorca

El model de desenvolupament diferenciat a Menorca, respectuós amb l'entorn i amb les tradicions locals, ha permès la supervivència d'una gran diversitat de sectors i activitats productives tradicionals, les que es tradueixen, al seu torn, en un ampli ventall de productes locals: el formatge de Maó, la sobrassada i el gin, o les avarques, el llaüt o la cadira menorquina.

D'aquesta manera, la promoció del producte local de Menorca, així com la dels seus sectors productius és la raó de ser de “Made in Menorca”, la marca que impulsa el Departament de Projecció Econòmica del Consell Insular de Menorca.