Cel nocturn

Com a Reserva de Biosfera vam assumir el 2016 el compromís de millorar la qualitat del cel nocturn de Menorca, per tal d'assegurar la defensa de la qualitat del cel nocturn i l'accés a la llum de les estrelles, reduir la contaminació lumínica, millorar l'eficiència energètica dels enllumenats exteriors i, finalment, acabar acomplint els estàndards de qualitat per a ser mereixedors de la certificació Turística Starlight.

 
STARLIGHT

Les Destinacions Turístiques Starlight són llocs visitables, que gaudeixen d'excel·lents qualitats per a la contemplació dels cels estrellats i què, en estar protegits de la contaminació lluminosa, són especialment aptes per a desenvolupar-hi activitats turístiques basades en aquest recurs natural.

Per això, en primer lloc, hem desenvolupat un inventari detallat dels enllumenats exteriors de Menorca, per tal de valorar la situació de partida per a l'illa, i establir la priorització d'actuacions a desenvolupar amb una doble finalitat: d'una banda, millorar la seva eficiència energètica i reduir, per tant, les emissions de gasos d'efecte hivernacle; i d'altra banda, disminuir la contaminació lumínica a l'illa i millorar la qualitat del cel nocturn, per oferir una millor experiència d'observació del firmament. En segon lloc, hem desenvolupat un reglament de protecció del cel nocturn, en compliment del que estableix la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears. I, finalment, el 2018 hem iniciat les anàlisis de qualitat del cel nocturn de l'illa, per poder optar a la certificació Starlight.