Medi ambient

Línies d'acció:

Conservació del patrimoni natural (geodiversitat i biodiversitat),
garantint la integritat i la diversitat de les comunitats biòtiques, així com la diversitat genètica de les espècies que les integren.

  • Avaluació, monitoratge i seguiment dels ecosistemes naturals.
  • Gestió ambiental del litoral, i de la resta d'espais naturals presents a l’illa.
  • Gestió de residus, ús sostenible de l'aigua, els recursos naturals i de l'energia.
  • Planificació del territori, com a eina clau per fer compatible el seu ús i els principis de la Reserva de Biosfera.
  • Funcionar com un laboratori de sostenibilitat a l'aire lliure per recopilar informació sobre l'estat de la Reserva de Biosfera i així poder utilitzar aquest coneixement als processos de presa de decisions sobre la gestió d'aquesta mateixa.