Avaluació i seguiment de la RB

Obsam

Les Reserves de Biosfera són laboratoris de sostenibilitat a l'aire lliure. Per a això s'ha creat l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) que recull i analitza la informació més rellevant de la Reserva de Biosfera Menorca.

OBSAM juga un paper important a l'avaluació i seguiment científic de la RB Menorca. Integrat dins de l'estructura de l’Institut Menorquí d´Estudis , l'Observatori està concebut com un instrument al servei de la RB Menorca.

Els objectius de l’OBSAM són:

  • Seguiment permanent de la sostenibilitat de la RB
  • Assistència científica a les institucions públiques implicades a la gestió de la RB
  • Comunicació dels resultats del seguiment
  • Divulgació dels valors i reptes de la RB

 
Indicadors del Pla Territorial Insular

L’OBSAM ha creat un sistema propi de 59 indicadors de sostenibilitat de l’illa (socioeconòmics i ambientals), amb un caràcter divulgatiu. Es pretén així que aquesta informació ambiental sobre l'evolució de la RB arribi a un sector ampli de la població.

 
Indicadors de sostenibilitat

Sistema d'indicadors de caràcter divulgatiu dissenyat amb la finalitat de fer arribar a la població una sèrie d'informacions i dades ambientals, útils per a la presa de decisions i el desenvolupament sostenible de l’illa.

 
Jornades de la reserva

La RB organitza cada 5 anys unes jornades científiques de revisió del seu estat segons aquests indicadors creats. S'han dut a terme 5 edicions: